‘Aanpassen rekenrente was debat waard’

Nu ook de vakbondsleden van FNV, CNV en VCP akkoord zijn met het pensioenakkoord dat kabinet, werkgevers en vakbonden al op 4 juni overeengekomen waren, is de weg vrij voor de implementatie daarvan. Tegelijk waarschuwt bestuursvoorzitter Benne van Popta van pensioenfonds PMT in het FD dat de overeengekomen lagere rekenrente het pensioenakkoord wel moeilijker uitvoerbaar maakt dan het huidige pensioenstelsel. “De pensioensector gaat meer last krijgen van dagkoersen.”

Het pensioenakkoord voorziet namelijk in een strakkere koppeling tussen de rente waarmee pensioenfondsen hun financiële reserves mogen berekenen en de marktrente. In combinatie met de door de ECB verwachte, aanhoudend lage rente betekent dat slecht nieuws voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

Dekkingsgraad

Zou nu al met de lagere rekenrente uit het pensioenakkoord gerekend worden, dan zou de dekkingsgraad van PMT in mei uitkomen op 93,2 procent in plaats van de 97,4 procent die werd gecommuniceerd. Daarmee komt een korting op de pensioenuitkeringen dichtbij.

Premie

Door lagere rendementen zal de premie omhoog moeten. Voor PMT zou die bij de huidige rentestand 34,9 procent bedragen. “Daarmee wordt pensioen onbetaalbaar”, zegt Van Popta. Het alternatief is minder pensioen beloven en hopen vaker de pensioenen te kunnen verhogen dankzij goede rendementen, die mogelijk uitblijven. “Ik verbaas me dat dit rapport zonder discussie wordt omgezet in wet- en regelgeving. Het aanpassen van de rekenrente was een Kamerdebat waard geweest”, concludeert Van Popta.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters