Europa betaalt 428 miljard autobelasting

De harde kern van veertien EU-landen brachten in 2018 tesamen 428 miljard euro aan autogerelateerd belastinggeld op. Dat is 3,5 procent meer dan het jaar daarvoor.

Dat valt te concluderen uit 2019 Tax Guide van koepelorganisatie Acea. Die wijst er bovendien fijntjes op dat dat bedrag twee-en-een-half keer zoveel is als het totale budget van de EU.

EU-15

Het gaat om de totale opbrengsten van motorvoertuigenbelasting in Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Daaronder vallen onder meer motorrijtuigenbelasting, aanschafbelasting (bpm), btw op reparaties en onderdelen, en accijnzen. Grote verschillen De 2019 Tax Guide laat grote verschillen in belasting zien tussen de diverse landen. Sommige lidstaten belasten de auto nog altijd op grond van hun motorvermogen, prijs, gewicht, cilindercapaciteit of een combinatie hiervan. In toenemende mate wordt de CO2-uitstoot meegewogen in de belasting. Van de 28 lidstaten zijn er nu 21 die de CO2-uitstoot op enigerlei wijze meewegen. Nederland is goed voor 20,3 miljard euro. Bijna de helft hiervan (48 procent) wordt opgebracht door accijnzen (9,8 miljard euro).

Elektrisch

24 van de 28 landen berekenen inmiddels op een of andere wijze een belastingvoordeel voor de berijders van elektrische voertuigen, hoewel ook deze maatregelen over de verschillende landen zeer divers van aard zijn. Zo zijn er maar twaalf landen die daadwerkelijk een bonus uitkeren aan automobilisten die een elektrische auto kopen. “Belastingmaatregelen zijn van cruciaal belang om de vraag naar zero en lage-emissie auto’s te creëren”, legt Acea-topman Erik Jonnaert uit. “De aanschafprijs van een elektrische auto is nog steeds een groot obstakel voor een brede acceptatie in de markt. Daarom doen autofabrikanten een dringend beroep op nationale regeringen om met stimuleringsmaatregelen te komen.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters