Machtsverhouding fabrikant-importeur-dealer verandert

Er staat veel te veranderen in de keten fabrikant-importeur-dealer. Grote vraag is vooral hoe de machtsverhoudingen zich zullen ontwikkelen. Wie krijgt de regie en hoe wordt de rolverdeling? Allemaal toekomstbepalende vraagstukken die aan de orde kwamen tijdens het enige Europese dealerfestijn: The Automotive Dealer Days.

Vrijwel alles stond in het teken van verandering en het in gang zetten van veranderingsprocessen. Dat is immers hard nodig omdat consumenten steeds meer de regie naar zich toetrekken. Dat zal voor verschuivingen zorgen in de keten fabrikant-importeur-dealer. Duidelijk is dat de regisseursrol in de keten niet alleen verandert door ander consumentengedrag, ook de toetreding van branchevreemde bedrijven zal voor opschudding zorgen.

Verder is het aftersalesbeleid een terugkerend onderwerp, evenals de onderdelenverkoop aan universele garages en schadebedrijven. Maar ook schadeherstelactiviteiten en de rolverdeling binnen de online-activiteiten, blijven belangrijke kwesties. Opmerkelijk genoeg stonden telematica en e-call niet op de agenda in Verona, terwijl er wel aandacht was voor de digitale ontwikkelingen in de dealerwereld.

Hapklaar

Vooral de communicatie met de klant is belangrijk en zou veel vaker online moeten verlopen via smartphone of tablet. Klanten zijn alleen voor de dealerwerkplaats te behouden als het hen makkelijk wordt gemaakt. Met het maken van afspraken bijvoorbeeld, maar ook met een haal- en brengservice, vervangend vervoer en een transparant prijsbeleid. Het onderhoudspakket moet in overzichtelijke, hapklare brokken aan de consument worden aangeboden zodat makkelijk een keuze kan worden gemaakt. Dat vergt een andere visie van dealers.

Lees hier verder over ondermeer de winstgevendheid van de dealer. Dit is een zaak van de ondernemer zelf.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1793 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.