Rechter verwijt Bukholczer ‘ontluisterend gedrag’

Oud-Focwa-secretaris Karel Bukholczer is in het ongelijk gesteld door de kantonrechter in Rotterdam. De arbeidsovereenkomst is ontbonden en de vergoeding van 450.000 euro die Bukholczer eiste, is niet toegewezen. De rechtbank acht dat het gedrag van Bukholczer als ‘ontluisterend’ kan worden gedefinieerd. Bukholczer is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Focwa voerde bij de kantonrechter tien redenen aan waarom de arbeidsovereenkomst zou moeten worden ontbonden. Volgens de kantonrechter heeft Bukholczer het in hem gestelde vertrouwen ‘ernstig geschaad’: hij heeft een hooggeplaatste functie binnen Focwa met een daarbij passend inkomen. Aan personen in hoge posities mogen hoge eisen worden gesteld, oordeelt de rechtbank.

Volgens de uitspraak valt Bukholczer te verwijten dat er moedwillig gegevens zijn gewist op zijn laptop, die hij moest inleveren vanwege het conflict tussen hem en Focwa. “Door de laptop te wissen wekt hij op zijn minst de schijn dat hij iets te verbergen heeft”, aldus de kantonrechter.

Overschrijding begroting

Ook wordt Bukholczer verweten dat de begroting van de juridische kosten over 2013 en 2014 in ‘geen enkele verhouding staat tot de daadwerkelijke gemaakte kosten’. Voor 2013 is de begroting met 99.310 euro overschreden en voor 2014 met 201.778 euro.

Verder zou Bukholczer niet opgenomen verlofdagen hebben laten uitbetalen (voor een bedrag van 47.707 euro bruto), terwijl dat in strijd is met de cao.

Daarnaast heeft Bukholczer zich voor een nevenfunctie (Stichting Auto & Recycling) privé laten uitbetalen voor 3.250 euro per kwartaal, terwijl die vergoeding Focwa toekomt. Dit zou volgens Bukholczer zijn afgesproken, mede om zijn pensioengat te compenseren.

Draagvlak afwezig

Eerder dit jaar liet Focwa Bureau Berenschot onderzoek doen naar het draagvlak van Bukholczer. In haar rapport concludeert Berenschot dat het draagvlak bij een ‘deel van omgevingsveld uitstekend is en dat bij een ander deel het draagvlak compleet afwezig is.’ Op voorbeeldgedrag, betrouwbaarheid, motivatie en aandacht scoort hij onvoldoende. Bukholczer ging niet inhoudelijk in op de conclusies van Berenschot.

De advocaat van Bukholczer, L. Peeters was vooralsnog niet bereikbaar voor verder commentaar. Bukholczer was sinds 1 januari 1999 in dienst bij Focwa en is in december 2014 op non-actief gesteld.

update: Advocaat Peeters onderzoekt welke stappen mogelijk zijn, lees het artikel hier

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.