Verzet tegen grotere rol Brussel keuring nieuwe auto’s

De kans dat de Europese Commissie haar gewenste, grotere bevoegdheden krijgt om in te grijpen in nationale autokeuringen – boetes uitdelen, eigenhandig terugroepacties organiseren – lijkt klein. Er is binnen het Europees Parlement en de individuele lidstaten veel verzet, meldt zakenkrant FD.

Met name de landen met een sterke auto-industrie zijn huiverig om ‘Brussel’ meer macht te geven,  gezien de economische consequenties die ermee samenhangen. Meest aansprekende voorbeeld zijn de miljardenclaims nadat was gebleken dat Volkswagen sjoemelde met de uitstoot van CO2 en NOx.

In de VS leidde het Volkswagenschandaal tot een harde financiële aanpak vanuit de overheid; in Europa bleef dit tot op heden uit. Eurocommissaris Bienkowska (interne markt) suggereerde eerder dit jaar dat de Europese Commissie het recht dient te krijgen om herkeuringen uit te voeren. In voorkomende gevallen zou zij boetes moeten kunnen uitdelen en nationale keuringsdiensten kunnen schorsen die al te zeer een oogje toeknijpen bij de toelating van nieuwe automodellen. Bienkowska wilde daarnaast de bevoegdheid om recalls op te zetten, mochten voertuigfabrikanten en lokale overheden dat nalaten.

Het lijkt er echter op dat de Europese Commissie in dit dossier het Europees Parlement voorlopig niet aan haar zijde weet. Afgevaardigde Daniel Dalton (Groot-Brittannië) is fel gekant tegen de plannen van Bienkowska. In een recent rapport bepleit hij aanpassingen van het commissievoorstel. Die leiden ertoe dat de huidige situatie – waarin Bienkowska juist verandering wil aanbrengen – min of meer overeind blijft. Kern van de discussie is de bewegingsruimte en beslisbevoegdheid die nationale overheden houden: blijft die bij hen of verschuift de regie naar ‘Brussel’? Eerder al zag Bienkowska af van het idee een aparte Europese instantie te initiëren die toezicht houdt op de keuringen van nieuwe auto’s.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.