Vonnis verandert niets aan Focwa-koers

Volgens uitspraak van de rechter zou Karel Bukholczer per 30 maart moeten worden toegelaten tot zijn gebruikelijke werkzaamheden (als secretaris van Focwa Schadeherstel) totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd. Zo bepaalde de kantonrechter in het verzoekschrift dat Bukholczer had ingediend tegen zijn op non-actiefstelling.

Partijen hebben vanaf de uitspraakdatum van het vonnis nog tijd en gelegenheid om te trachten de werkhervatting zo soepel mogelijk te laten verlopen c.q. met elkaar de mogelijkheden te bespreken van een minnelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zo stelt de rechter.

Denis Maessen, ad-interim voorzitter Focwa, laat weten dat het vonnis niets verandert aan de reeds ingezette weg van Focwa en zegt in afwachting te zijn van verdere onderzoeksresultaten.

Aanbevelingen Berenschot

In opdracht van Focwa zijn twee onderzoeken ingesteld. Berenschot heeft het functioneren van het secretariaat onderzocht onder leiding van Bukholczer en het draagvlak in de omgeving. Uit dit onderzoek zou blijken dat de huidige secretaris onvoldoende draagvlak heeft. De onderzoekers komen met de aanbeveling de aansturing in handen te geven van een sterke leider met een verbindende stijl. Die stijl zou, volgens dit onderzoek, niet voldoende zijn gehanteerd om veranderingen op een effectieve wijze te bewerkstelligen.

Het andere onderzoek (ook verricht door derden) loopt nog en heeft betrekking op de doelmatigheid van bestedingen, het tijdig informeren van het bestuur en diverse andere aspecten. Binnenkort zou dit onderzoek moeten worden afgerond.

De non-actiefstelling is op 22 december ingegaan en gold tot 15 februari, maar inmiddels had Focwa al besloten de non-actiefstelling te verlengen. Het feit dat Focwa een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV brengt de kantonrechter niet tot een andere beslissing. Volgens de kantonrechter kan de UWV-procedure nog geruime tijd duren en is de uitkomst daarvan thans nog ongewis.

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.