Arval investeert in connectiviteit

De consument met een eigen auto kan dankzij een nieuwe dienst ook gebruik gaan maken van het servicenetwerk van Arval. Het is een van de voorbeelden die aangeven dat Arval zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. We nemen een kijkje achter de schermen in de vorm van een exclusief interview met new business general manager Christophe Conégéro.

Softwareontwikkelaar, dataspecialist, intermediair; het zijn termen die stuk voor stuk van toepassing kunnen zijn op de leasemaatschappij van de toekomst. Het klassieke model van de leasemaatschappij is overzichtelijk. De werkwijze lijkt op die van een bank, immers de kosten van mobiliteit worden voorgefinancierd en maandelijks afgerekend in de vorm van rente en aflossing. Als leasemaatschappij komt daar de inkoopfunctie bij: aanschaf, onderhoud en verzekering. arval_conegero_02Naast financier en verzekeraar is de klassieke leasemaatschappij dus vooral ook dienstverlener. Dit uit zich in het ontlasten van fleetmanagers bij bedrijven door het contact met berijders over te nemen. Dat woord dienstverlening, ofwel service, is tegenwoordig in verschillende industrieën een populaire term geworden. Naar het voorbeeld van de it-wereld, waar software as a service het ouderwetse woord abonnement ging vervangen, is de leasewereld mobility as a service gaan gebruiken. Zo ook bij Arval, zegt Christophe Conégéro: “De verschuiving van bezit naar gebruik zie je in de hele maatschappij en die trend zal verder doorzetten. Als we het goed inrichten, speelt die trend ons in de kaart.”

Active Link

In Nederland is dat al goed zichtbaar, met de hoge groeicijfers die private lease laat zien. Conégéro kijkt vanuit zijn rol naar de 29 verschillende markten waarin Arval actief rechtstreeks actief is. Overkoepelend draaien er verschillende interessante projecten die niet altijd ook in ons land al worden ingezet. Of omgekeerd. Zo zijn we in ons land juist ver met bij voorbeeld telematica (Arval Active Link). Juist de projecten die al in andere landen zijn gelanceerd maar nog niet bij ons bieden inzage in de internationale ambities en die van Conégéro.

‘Strategie is om onafhankelijk te zijn van derden’

Binnen Arval is een plan geformuleerd voor 2020 waarin het bedrijf stevige ambities omschrijft. Zo is het de doelstelling om het genoemde Active Link tegen die tijd op het volledige park te hebben uitgerold. Ter beeldvorming: op dit moment zijn het er Europees gezien honderdduizend. De totale Arval-leasevloot, wereldwijd, telt 1,1 miljoen voertuigen. Rond Active Link speelt de momenteel zo veel besproken AVG-wetgeving natuurlijk een belangrijke rol. Conégéro zegt dat privacy en dataveiligheid aan de basis ervan stonden bij de ontwikkeling. “Als onderdeel van een financiële instelling, BNP Paribas, kunnen we ons niet permitteren dat dit niet goed geregeld zou zijn.”

Artel

Binnen de groep is een eigen IT-onderneming aanwezig, genaamd Artel, die ontwikkelingen zoals Active Link voor Arval ontwikkelt. Het bedrijf werkt niet voor derden. “We begrijpen dat autofabrikanten met connectiviteit in de weer zijn en dit voor hun keten proberen af te schermen. Wij en onze klanten hebben andere behoeften en daar komt Active Link bij om de hoek kijken. Als onze klant een gemengde vloot heeft dan moet deze wel overkoepelende dezelfde data kunnen weergeven en dat kan Active Link. Omdat het een eigen ontwikkeling is hebben we genoeg aan een en dezelfde unit voor al onze producten en diensten. Het zelf in bezit hebben van een bedrijf zoals Artel is een toonbeeld van hoe we opereren: we willen onafhankelijk zijn van derden. Zeker op technologievlak.”

Arval For Me

Een ander concept waar Arval mee experimenteert is Arval For Me. Het is een gratis app voor consumenten die ze helpt bij het maken van keuzes voor aftersalesdiensten. Arval krijgt een kleine commissie voor daadwerkelijk gemaakte afspraken. Het lijkt een wonderlijke stap voor een leasemaatschappij, maar in feite maakt het die keuzes al voor de bestaande klanten. “We weten met welke marktpartijen we goede ervaringen hebben en met welke minder goede. Van die kennis kan de klant profiteren. Voor onze partners is er ook een voordeel. Door met ons te werken kan je omzet groeien. Zie het als een beloning voor langdurige samenwerking.” In de markt worden leasemaatschappijen vooral gezien als scherpe inkopers die volume gebruiken voor kortingspercentages en uit die marge hun bestaansrecht halen. De advocaat van de duivel spelend schets ik Conégéro een toekomstscenario: Arval For Me is een succes en grote groepen consumenten gebruiken het platform. Dat geeft Arval extra schaalgrootte rond de inkoop en die kan weer terugvloeien naar de leaseklanten in de vorm van scherpe tarieven.

Consumenten

Conégéro nuanceert het geschetste beeld: “Dit is niet de doelstelling, bovendien bemoeien we ons niet met prijzen die onze partners rekenen richting consumenten. Ons gaat het erom dat leasemaatschappijen zich ontwikkelen buiten het traditionele model met een doelgroep bestaande uit bedrijven en hun werknemers. Dat zie je aan private lease, maar ook aan autodeelconstructies en alternatieven voor de traditionele auto van de zaak. In de basis blijven we natuurlijk in de directe omgeving van onze traditionele business. We waren al goed in het integreren van services en diensten, nu voegen we er integratie van data aan toe. Zie het als een groot ecosysteem waarmee we ons klaarmaken voor de toekomst.”

WIE IS CHRISTOPHE CONÉGÉRO? Sinds dertien jaar is Conégéro verbonden aan Arval, waar hij eerst de mkb-markt in Frankrijk beheerde. Vervolgens heeft hij verschillende posten vervuld, zoals hoofd remarketing. De overname van GE Fleet Services leidde ertoe dat Conégéro verantwoordelijk werd gemaakt voor het integratieproces. Voor Arval heeft hij verschillende financiële functies vervuld, zoals bij Credit Lyonnais en EY. Ook Exxon Mobil staat op het cv, waar hij businessanalist was.

Op 19 april vindt het Nationaal Telematicacongres plaats. Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.