Niet alleen door het voortzetten van subsidieregelingen ten behoeve van de aanschaf van EV’s, maar ook door ruimte te bieden aan betaalbare alternatieve zuinige vervoermiddelen en brandstoffen, moet de overheid ervoor zorgen dat mobiliteit voor iedereen betaalbaar blijft.

Dat stelt Huub Dubbelman, voorzitter van de RAI Vereniging-sectie personenauto’s en lichte bedrijfswagens, in het Jaaroverzicht 2022 van de branchevereniging. “De tijd dat de auto een luxeproduct was, ligt al lang ver achter ons. Automobiliteit behoort inmiddels immers tot de basisbehoeften”, aldus Dubbelman.

Betalen naar gebruik

De balans opmakend over 2022 komt de sectie tot de slotsom dat vooral de onderwerpen waarbij autofiscaliteit en de verduurzaming van de sector samenkomen speciale aandacht hebben gekregen. Het belangrijkste element hierin is het voornemen van het kabinet om vanaf 2030 een systeem in te voeren voor betalen naar gebruik, iets waar Dubbelman groot voorstander van is. “Het is een eerlijker systeem dat er voor zorgt dat automobilisten alleen gaan betalen voor het werkelijk gereden aantal kilometers. Het draagt bovendien bij aan vergroening wanneer bij de beprijzingssystematiek differentiatie plaats vindt naar milieukenmerken van de auto. Door schone en zuinige auto’s in de kilometerprijs een voordeel te geven boven voertuigen die meer uitstoten, ontstaat er een prijsprikkel die gunstig is voor het milieu.”

EV

Hoewel het totale aantal nieuwverkopen het afgelopen jaar tegenviel, noemt Dubbelman het bemoedigend dat het verkoopaandeel van EV’s ongeveer is verdubbeld. Ondertussen baart het sectiemanager Sach Boedijn zorgen dat er voor de periode na 2025 nog geen beleid voor EV’s is voorzien, waardoor de ingroei van EV’s in het wagenpark naar verwachting zal afnemen. Boedijn: “Tegelijkertijd heeft het kabinet de ambitie dat in 2030 honderd procent van de nieuwverkopen elektrisch is. Om de klimaatdoelen voor de mobiliteitssector in beeld te houden én te werken aan een gezond aanbod van gebruikte EV’s zal er dus ook na 2025 nog een gericht EV-beleid nodig zijn voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.”

Ook is RAI Vereniging voorstander van de (in ieder geval tijdelijke) inzet van alternatieve, hernieuwbare brandstoffen en waterstof. Boedijn: “We moeten toe naar een systeem waarbij de auto een integraal onderdeel gaat uitmaken van de energiehuishouding van een woning.”

Deel dit artikel op

Eén reactie

  1. Heldere uitspraken van Huub Dubbelman. Voor langere tijd dan politiek gewenst zal de gebruikte auto voorzien in de toegenomen rol van de auto in de mobiliteit, zowel privé als zakelijk, na de coronaperiode die het openbaar vervoer een knauw heeft gegeven. De vooruitzichten voor de EV worden vertroebeld door de berichten over beperkte infrastructuur van zowel het net als aantal laadpunten. De ICE zal nog lang goede diensten bewijzen.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties