GfK start onderzoek naar elektrisch rijden

Onderzoeksbureau GfK start een diepgaand onderzoek naar elektrisch rijden in Nederland. Hiervoor worden zo’n duizend respondenten benaderd.

Hoewel het aandeel volledig elektrische auto’s in Nederland op het totaal van ruim acht miljoen personenauto’s minder dan 1 procent bedraagt, groeit het segment de laatste twee jaar met zo’n 40 procent per jaar. Gecombineerd met de emissiedoelstellingen, geformuleerd in het akkoord van Parijs, en regelgeving over het uitfaseren van fossiele brandstoffen is elektrisch rijden in de visie van GfK een factor om rekening mee te houden. Daar komt nog bij de gunstige bijtellingsregeling voor volledig elektrische auto’s in Nederland.

Duizend respondenten

Kennis van de consument is een voorwaarde om succesvol te zijn. Juist die kennis wil GfK in dit nieuwe onderzoek verder uitdiepen. GfK start een eerste meting onder in totaal duizend respondenten. Dat zijn zowel de huidige bezitters van elektrische auto’s, potentiële kopers als een representatieve steekproef onder alle automobilisten. Het onderzoek wordt opgeleverd met een uitsplitsing van de resultaten naar deze drie doelgroepen. Bij geïnteresseerden kunnen immers totaal andere issues spelen dan bij gebruikers.

Maatwerk

De vragenlijsten gaan in de eerste week van november de deur uit. Inschrijvers op het onderzoek kunnen nog enige invloed uitoefenen op de inhoud van het project. Ook kunnen zij nog meedenken over de vraagstelling. Daarnaast is het ook mogelijk om eigen specifieke vragen aan dit onderzoek toe te voegen of specifieke doelgroepen te laten ondervragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Extra module: conjunct

Eveneens tegen meerprijs wordt een conjunct module over elektrisch rijden aangeboden, in aanvulling op de vragenlijst. Hierin worden meerdere concepten aan respondenten getoond. De respondenten kunnen vervolgens per scherm een voorkeur voor een concept aangeven en of zij het gekozen concept ook daadwerkelijk zouden kopen/afnemen. GfK verwacht de rapportage in het begin van 2018 te kunnen presenteren.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3836 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters