Energiebeheer wint aan urgentie

Niet alleen vanwege de zorgen om het klimaat, maar ook om simpelweg geld te besparen heeft energiebeheer met de stijgende energieprijzen bij veel bedrijven, schadeherstelbedrijven niet in de laatste plaats, aan urgentie gewonnen. En nu Rusland de gastoevoer naar Europa steeds verder afknijpt, is de overheid met een noodplan voor bedrijven gekomen dat een dreigend gastekort moet voorkomen.

Schadeherstelbedrijven zijn grootverbruikers van energie. Brancheorganisatie Focwa schat dat een gemiddeld autoschadeherstelbedrijf, afhankelijk van de grootte, ongeveer 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 kubieke meter gas verbruikt, onder andere om de werkplaats en de spuitcabine te verwarmen. Berekeningen van Bovag wijzen uit dat de kosten voor energie van normaliter 2 procent van de omzet in maart 2022 al zijn gestegen tot 6,6 procent. Vanwege de grote stijgingen in de energieprijzen wil Bovag deze berekening per kwartaal actualiseren.

In het NOS Journaal van 21 juni jl. werd het schadeherstelbedrijf Buntsma Autoschade in Alphen aan den Rijn als voorbeeld genomen van een bedrijf dat al jaren geleden is begonnen maatregelen te nemen om het energieverbruik terug te dringen. Zo werd de tl-verlichting vervangen door led-verlichting, werden zonnepanelen geplaatst en infraroodlampen geïnstalleerd om de werkplekken te verwarmen in plaats van de gebruikelijke cv. Zie ook nummer 5 van Aftersales Magazine, waarin ondernemer Hugo Lijding voorbeelden geeft van maatregelen die ook hij al jaren geleden getroffen heeft, zowel in zijn schadeherstelbedrijf als in zijn autobedrijf, om het energieverbruik naar beneden te krijgen.

Infraroodlampen vervangen de gasgestookte spuitcabine, zoals hier in het nieuwe schadeherstelbedrijf van Van Mossel Autoschade in Nijmegen.

Individueel

Het zijn dergelijke initiatieven van individuele ondernemers die tot voorbeeld strekken, maar ze behoren tot de uitzonderingen. Toch bestaat er al jaren een Erkende Maatregelenlijst Autoschadeherstelbedrijven, een lijst met maatregelen die bedrijven van een bepaalde grootte verplicht zijn te nemen om energie te besparen. Het gaat daarbij om maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Sinds 2019 is er zelfs een informatieplicht en moeten bedrijven rapporteren welke maatregelen ze daadwerkelijk hebben genomen.

In het Journaal-item wordt geconcludeerd dat daarop feitelijk nooit werd gecontroleerd. In het recentelijk gepresenteerde noodplan ‘Bescherm- en Herstelplan Gas’ belooft minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie onder meer een strengere handhaving hierop.

De vraag lijkt gerechtvaardigd of hier niet een schone taak ligt voor overkoepelende organisaties, zoals een schadegroep, schadeketen of brancheorganisatie. Neem het voorbeeld van Van Mossel Autoschade, dat bij de nieuwbouw van de vestiging in Nijmegen al diverse aanpassingen heeft gedaan om het energieverbruik terug te dringen (zie eveneens nummer 5 van Aftersales Magazine), zoals het achterwege laten van een gasaansluiting. Op de vraag of Van Mossel Autoschade dergelijke aanpassingen ook op andere vestigingen wil doen, antwoordt financieel directeur Erik van Loon: “We zijn inderdaad continu bezig met maatregelen ter verduurzaming en besparing. Er lopen op dit moment ook diverse trajecten, zoals het maken van plannen voor het leggen van zonnepanelen op meerdere locaties, het inrichten van een CO2-neutraal schadebedrijf en wat kleinere maatregelen zoals papierloos afplakken in de werkplaatsen. Geen van deze zaken is op dit moment echter al afgerond of heeft al geleid tot concrete maatregelen op vestigingen.”

Directeur Peter Hubregtse van schadeherstelketen ASN ziet maatregelen ter besparing van energie voornamelijk als een zaak van de franchisenemers, “maar het is absoluut waar dat wij dit onderdeel steeds verder naar ons toetrekken. Het is een zeer ingewikkelde materie, die ik niet zomaar op korte termijn kan samenvatten voor het gehele netwerk. Daarnaast hebben we een uitgebreide pilot lopen op dit vlak, die waarschijnlijk einde Q3 zal worden afgerond.”

Collectief

Brancheorganisatie Focwa stimuleert individuele bedrijven om acties te ondernemen om hun pand te verduurzamen en zuiniger met energie om te springen. “Zo kunnen Focwa-leden gebruik maken van een online energiebespaarassistent, die we samen met MKB Nederland hebben ontwikkeld. Daarnaast werken we ook samen met HIT Profit. Dit bedrijf heeft als doelstelling om energiekosten te verlagen door een goede inkoop, maar zeker ook door het terugbrengen van het verbruik. HIT Profit werkt als een onpartijdige adviseur, die naast bedrijven komt zitten om samen de energiekosten structureel omlaag te brengen.”

6,6 %

De kosten van energie stegen van normaliter 2 procent van de omzet in maart 2022 al tot 6,6 procent.

Ook bij collega-brancheorganisatie Bovag staat het onderwerp op de kaart. Branchemanager Frank Ruygrok van de afdeling Schade van Bovag: “We zijn op dit moment bij onze leden aan het uitvragen wat zij precies van ons verwachten, los van de ideeën die we er zelf over hebben. Dat zal zich de komende tijd vertalen in een aantal projecten. Daarnaast is er al het DEB-platform, dat bedrijven ondersteunt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het is ook aan ons om dat meer onder de aandacht te brengen, want er zijn op dit moment inderdaad al de nodige tools om een beeld te krijgen van het energieverbruik en hoe dat kan worden teruggedraaid. En we hebben samen met Focwa voor al onze branches, dus autoschadeherstel, ruitherstel en caravan- en camperherstel, berekeningen gemaakt die in kaart hebben gebracht welke effecten de enorme stijging van de energieprijzen hebben op de business van onze leden. Dit heeft onder andere geleid tot de energietoeslagen die nu door opdrachtgevers worden geaccepteerd.”

Behalve de samenwerking met Bovag inzake de energietoeslag pleit Focwa verder nog voor een verlaging voor het mkb van de energiebelasting “en op termijn voor de opheffing van de opslag duurzame energie (ODE)”, aldus Focwa.

Actief energiebeheer staat dus op de kaart en het is duidelijk dat meerdere organisaties hierop al in actie zijn gekomen. Er is in ieder geval een breed gedragen besef van de urgentie ervan. Wordt vervolgd.

Foto boven: Zonnepanelen worden bij steeds meer bedrijven geïnstalleerd om in de energiebehoefte te voorzien.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3578 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.