Plusnorm autoschadeherstel op koers

De door Focwa en Bovag ontwikkelde Plusnorm Autoschadeherstel zal eind van dit jaar in werking gaan treden, is de verwachting. De inhoud van de normering – die specifiek gericht is op veiligheidskritisch herstel – wordt steeds duidelijker.

Vandaag presenteerden beide brancheorganisaties de blauwdruk waar vrijwel alle belanghebbenden – ook aan de kant van opdrachtgevers – mee in stemmen. In april introduceerden Focwa en Bovag samen de nieuwe normering Plusnorm voor het veilig herstellen van complexe autoschades. De vraag naar kwalitatief hoogwaardig schadeherstel actueler dan ooit. Dit komt mede door het toenemend aantal rijveiligheidssytemen (ADAS) in de auto. Ook het wagenpark dat meer en meer uit EV’s en zeker hybrides bestaat (met hoogvoltage-systemen) draagt hieraan bij. Nieuwe materiaalsoorten en verbindingstechnieken vullen het rijtje verder aan. Een nieuwe normering is absoluut noodzakelijk geworden.

Tussen 3 en 8 procent

Na een analyse door Stichting Branchenormering Schadeherstel van ruim 180.000 schadedossiers uit 2020, blijkt overigens dat het aantal complexe schades dat binnen de Plusnorm zou vallen en dus speciale expertise vereisen, tussen de 3 en 8 procent van het werkaanbod ligt. Uiteraard is dit afhankelijk van de regio waarin een schadeherstelbedrijf opereert en het type schadebedrijf.

Er zijn een aantal belangrijke punten die straks onderdeel van de Plusnorm zullen zijn. Zo is er onder andere het commitment aan een gedragscode, moeten bedrijven bereid zijn te investeren in permanente educatie voor de betreffende werknemers en in de benodigde werkplaatsapparatuur, zodat het bedrijf altijd up to date is. “Dat is ook van belang omdat met het voortschrijden van de techniek ook de Plusnorm zal worden geupgraded. Het is een continu proces van verbetering”, stellen Femke Teeling (Focwa) en Frank Ruygrok (Bovag). “Wat betreft de gedragscode is het de bedoeling dat zowel opdrachtgevers (lees de gestuurde schadestroom) als het schadeherstelbedrijf die code consequent gaan hanteren”, benadrukt Femke Teeling.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1692 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *