Schadeherstel volgens de autofabrikant

In het najaar van 2019 richtte een groep schadeherstellers de AutoTech Academy op, uit onvrede over het niveau van de opleidingen in schadehersteltechniek. Als vervolg daarop is de AutoTech Alliantie opgericht, niet louter gericht op opleidingen, maar met de blik op de hele schadeherstelsector. Het doel is eenvoudig, aldus initiatiefnemer Hans Musters: “Zorgen dat auto’s veilig gerepareerd worden, op de manier zoals de autofabrikant dat bedoeld heeft. Niet meer, maar ook niet minder.”

We spreken Hans Musters in het kantoor van First Class Autoschade in Breukelen, het schadeherstelbedrijf dat vandaag toevallig volstaat met Tesla’s. De vestiging is dan ook ‘Tesla Approved Body Shop’ en dat is precies waar de AutoTech Alliantie voor staat: schadeherstel zoals de fabrikant dat voorschrijft. Met AutoTech willen de aangesloten schadeherstelbedrijven – zo’n negentig in getal – een nieuwe standaard voor veilig herstel neerzetten. 

Voldoet de bestaande standaard voor schadeherstel dan niet? Hans Musters: “Wat we daarin missen, is de connectie met de autofabrikant. Een Mercedes-specialist met een Focwa-bord aan de muur is nog geen garantie dat hij ook een Mercedes kan repareren zoals die op dit moment uit de fabriek komt.” 

De computer is het belangrijkste gereedschap van de moderne schadehersteller.

Toevallig of niet, een paar dagen na de aankondiging van de oprichting van de AutoTech Alliantie komen Focwa en Bovag met de aankondiging van een nieuwe ‘Plusnorm’, als aanvulling op de bestaande branchenormering voor schadeherstel. Hans Musters: “De nieuwe Plus-normering van Bovag en Focwa, daar zitten natuurlijk heel veel elementen in die erg belangrijk zijn en zeker geaccepteerd moeten worden, alleen wij gaan daarnaast uit van de normen van de autofabrikant, merk- en modelgericht. De reden dat wij in eerste instantie uitgaan van de autofabrikant is simpel en heeft alles te maken met aansprakelijkheid. Als jij wil dat je ’s avonds in je auto veilig thuiskomt, dan moet je kunnen vertrouwen op die auto, ook als hij is gerepareerd. Wat nu nog wel gebeurt, is herstel volgens het principe ‘ik probeer het wel’. Met de moderne auto, met alle veiligheidssystemen waar de automobilist op rekent, kan dat niet meer. Die moeten voldoen aan de specificaties die de autofabrikant daaraan stelt.”

Repareren volgens de voorschriften van de autofabrikant vereist investeringen. Die investeringen voor alle merken zijn voor één bedrijf niet op te brengen. Operationeel directeur Saskia Booy van AutoTech: “Wij geloven niet in universeel schadeherstel. We gaan uit van een beperkt aantal merken per schadeherstelbedrijf. De investeringen in personeel, in opleiding en equipment zijn gewoon te hoog om dat voor alle merken in één bedrijf, of in ieder geval op één vestiging, te kunnen herbergen.”


‘We moeten nú handelen, niet volgend jaar,
want de kennisachterstand van de schadehersteller wordt met de dag groter.’


Wat AutoTech voorstaat, is volgens Musters ook iets anders dan de bestaande merkerkenningen. “AutoTech is een non-profitvereniging, met als enige doel de moderne auto veilig en kwalitatief te kunnen herstellen. En ja, dat vraagt inderdaad wel wat van een schadeherstelbedrijf. Een ander ding is dat we geen tijd meer hebben. Het is vijf over twaalf. Die moderne autotechniek is er nu al. We moeten nú handelen, niet volgend jaar, want de kennisachterstand van de schadehersteller wordt met de dag groter.”

Waar ook aan gewerkt moet worden, is het simpele feit dat sommige autofabrikanten zelf nog niet eens voorschriften hebben hoe hun auto’s hersteld moeten worden. “Het is juist daarom dat we ze bij AutoTech betrekken. Gelukkig zijn via de deelnemende schadeherstelbedrijven alle merken vertegenwoordigd binnen de alliantie. Samen met hen en de importeur/autofabrikant komen we tot merk- en modelgespecialiseerde opleidingen, zodat auto’s hersteld kunnen worden op een manier die door de autofabrikant geaccepteerd wordt.”

Serious gaming

Saskia Booy, tevens verantwoordelijk voor de opleidingen van AutoTech, schetst de alarmerende toestand waar we op afstevenen: “Vanaf 2022 zijn alle nieuwe auto’s verplicht uitgerust met ADAS. We hebben berekend dat we in 2025 zo’n duizend hoog opgeleide schadeherstellers nodig hebben om die auto’s veilig te kunnen herstellen. Op dit moment hebben we er niet meer dan negentig. Er moet dus echt iets gebeuren in de opleiding van schadehersteltechnici, niet morgen, maar nu.”

Bestaande opleidingen voldoen niet allemaal meer in de visie van de AutoTech Alliantie. Saskia Booy: “Op een aantal opleidingsinstituten wordt studenten autotechniek nog alleen geleerd hoe een verbrandingsmotor werkt.” De kans bestaat dat wanneer deze mensen in het autobedrijf terecht komen nog nauwelijks met verbrandingsmotoren te maken krijgen. Het gaat nu om elektronica, ADAS, autonoom rijden, elektrisch rijden. Ook de manier waarop het onderwijs plaatsvindt, is niet meer van deze tijd. Jongeren zijn gewend aan computers, tablets, smartphones, gamen, social media. Hoe kun je die jongeren enthousiast maken voor moderne autotechniek? Niet met een boek over de verbrandingsmotor, maar die moet je uitdagen, via serious gaming, e-learning.”

Gedrag

Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om bewustwording van de verantwoordelijkheid die schadeherstellers hebben als ze hun klant met een herstelde auto de weg op sturen. Saskia Booy: “Schadeherstel is niet hard met een hamer ergens op slaan en tot aan je ellebogen in de smeerolie zitten, maar een hightech vak, waarbij de computer het belangrijkste gereedschap is. Daar hoort ook ander gedrag bij. Een klein foutje in de werkplaats kan grote gevolgen hebben. Je moet jonge schadeherstellers dus leren zich bewust te zijn van wat ze aan het doen zijn en dat is misschien nog wel het moeilijkste van een moderne opleiding tot schadehersteller: gedragsverandering.”

Zoals gezegd trekt de AutoTech Alliantie de opdracht die de AutoTech Academy zich stelde breder. Hans Musters: “Het is niet alleen een kwestie van de schadehersteller die ervoor moet zorgen dat zijn personeel de juiste opleiding heeft gehad en dat hij beschikt over de juiste equipment, maar het zijn ook alle andere stakeholders in de schadewereld die bij schadeherstel betrokken zijn. Zij beseffen dat ze allemaal hetzelfde doel hebben: veilig schadeherstel. Dat is geen vanzelfsprekendheid, daar moet echt aan gewerkt worden en daarom zijn wij deze alliantie gestart.” 

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2959 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *