SZA intensiveert commerciële activiteiten

Met het intensiveren van de commerciële bemoeienissen van Frans van Berkel en Gerben Marsman presenteert de vereniging van Samenwerkende Zelfstandige Autoglasspecialisten (SZA) zich nadrukkelijk als een alternatief voor de hegemonie van de Belron-groep.

Opdracht aan Van Berkel en Marsman is met name om de bekendheid van SZA in de zakelijke markt te vergroten. Gerben Marsman (foto links) is al vanaf de oprichting begin 2017 bij SZA betrokken, Van Berkel is sinds begin 2018 aan boord. Over de concurrentiepositie van de stichting zegt Marsman: “Concurrentie is gezond voor de markt; het zou ook niet goed zijn als er maar één supermarkt is waar je voor al je boodschappen terecht kunt. Vandaar SZA.”

Het erbij doen

Belron is het moederbedrijf waar zowel de autoruitherstelketens Carglass en Autotaalglas onder vallen, als de formule Glasgarage, een onder autobedrijven geliefd concept om autoruitherstel erbij te doen. Het is met name dat ‘erbij doen’ dat Stefan Clijnk als voorzitter van de stichting tegen de borst stuit. Daarbij is de schadeherstelwereld flink in beweging, zoals ook Stefan Clijnk constateert, en niet per se in negatieve zin. “We zien veel initiatieven van bedrijven die glasherstel erbij doen, of initiatieven die alweer op de weg terug zijn. Je had veel partijen – verzekeraars, maar ook leasemaatschappijen bijvoorbeeld – die gewoon schadeherstel en autoruitherstel graag bij één partij wilden onderbrengen. Wat wij in de praktijk zien is dat er weer meer ruimte komt voor een specialisme als autoruitherstel, ook omdat verzekeraars weer meer bezig zijn met kwaliteit en de borging daarvan. Juist door ons als groep te presenteren proberen we voor dergelijke opdrachtgevers steeds meer in beeld te komen.”

Kwaliteit

Frans van Berkel (foto rechts): “Met ons landelijk verificatie- en facturatieplatform doen we voor geen enkele andere partij onder. Zowel verificatie als facturatie is snel en efficiënt in te regelen. Wij kunnen ook iedere elektronische koppeling realiseren.” De SZA bestaat intussen uit 36 deelnemende bedrijven. Het lidmaatschap garandeert een optimale dienstverlening en kwaliteit. Hiervoor moeten de bedrijven aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Ook moeten aangesloten bedrijven een minimum aantal glasherstellingen per jaar doen. Daarnaast is het lidmaatschap van Bovag of Focwa verplicht.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3578 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters