VOC wil medewerkers breder inzetbaar maken

De dynamiek in de schadewereld vertaalt zich op bedrijfsniveau in de behoefte aan breder inzetbare medewerkers. Op die markttrend wil Bethe Alkemade, de nieuwe ad-interim directeur van opleidingsorganisatie VOC, nog beter inspelen, zegt ze in een interview met Aftersales Magazine.

Alkemade trad op 1 mei jl. aan als opvolger van Frank Vos. VOC wil graag een sterkere focus en betere aansluiting op de marktvraag. Ook theorie en praktijk moeten beter aansluiten. Alkemade is druk bezig daar richting aan te geven binnen de eigen opleidingsorganisatie. “Niet alleen in technisch opzicht verandert er veel, maar ook interne bedrijfsprocessen en functierollen veranderen sterk”, zegt Alkemade. Als voorbeeld noemt ze de rol van de frontoffice. “Het takenpakket is omvangrijker dan voorheen en gaat veel verder dan een goede klantenontvangst. Ook calculatie, planning, klachtenafhandeling, het opnemen van schades en het stellen van diagnose behoren nu vaak tot hun functie. Dat vergt bredere kennis en aanmerkelijk meer flexibiliteit en goede soft skills, zodat ze over voldoende sociale competenties beschikken.” Om die reden hamert Alkemade ook op een goede aansluiting tussen opleiding en bedrijfsleven. Het gesprek staat in editie 7 van Aftersales Magazine.

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen