Adviestool helpt autobedrijf strategie bepalen

In welke richting moet ik mijn bedrijf ontwikkelen, gezien alle disruptieve ontwikkelingen die (gaan) spelen in de markt? Moet ik gaan specialiseren of juist niet? Een indicatie van de te volgen route kunnen ondernemers sinds kort vinden op de website werkplaatsopweg.nl.

De daarin opgenomen adviestool is ontwikkeld door onder anderen Automotive Research-studenten van HAN University (Arnhem-Nijmegen). Het instrument onderscheidt vier variabelen die van invloed zijn op de nabije toekomst van de branche: Connected, ADAS, Shared mobility en EV. Door middel van keuzeschakelaars valt aan te geven of iemand veel of juist weinig impact op deze CASE-terreinen verwacht. Aan de ingevulde variabelen koppelt een onderliggende rekenmodule vervolgens een van zeven mogelijke bedrijfstypen. Dit advies is overigens een ‘indicatie’, geen exacte wetenschap: het verdient volgens de makers aanbeveling om op basis van de uitkomsten zelf nader te onderzoeken wat er nodig is in de eigen specifieke situatie

Onderhoudsbehoefte

De adviestool maakt deel uit van het onderzoeksproject Werkplaats op Weg, waaraan in de periode september 2017-januari 2020 is gewerkt. Het richtte zich uitsluitend op reparatie en onderhoud van personenwagens. Expliciet is niet gekeken naar verkoop van personenauto’s of onderdelen. Stip aan de horizon is het jaar 2030, met de op dat moment verwachte kengetallen. Zo zal het Nederlandse wagenpark tegen die tijd zijn doorgegroeid naar 9,6 miljoen voertuigen. (Volledig) elektrische aandrijving zal inmiddels een marktaandeel hebben van circa 18% en hybride 5%, ten koste van verbrandingsmotoren (circa 76%). Mede door de lagere onderhoudsbehoefte van EV/hybride zal de urenconsumptie van onderhoud en reparatie de komende jaren gestaag afnemen. Daardoor daalt ook de behoefte aan medewerkers en werkplaatsen voor personenwagenonderhoud. Van de ongeveer 65.000 monteurs die ons land nu kent, gaat de behoefte op basis van het werkaanbod krimpen naar 22.000 in 2030. Het aantal werkplaatsen krimpt in dezelfde periode van 5675 naar 3650.

Bedrijfstypen

Het onderzoek heeft geresulteerd in zeven bedrijfstypes in 2030. De adviestool geeft de ondernemer een indicatie in welke richting hij zich kan of moet ontwikkelen, afhankelijk van zijn persoonlijke input. Daarbij speelt ook de locatie in het land (stedelijk of landelijk) en de factor tijd een sterke rol. De bedrijfstypes zijn:

  • Zero Change (alle werkzaamheden, brede kennis)
  • Eenvoud is King (ingewikkeld, specifieke kennis)
  • Eenvoud is King 2 (eenvoudig werk, laag tarief, lage kosten)
  • DigiDigiDigi (‘over the air’, hoog kennisniveau, hoge kosten)
  • Voruut op Weg (mobiele werkplaats, brede kennis, contactuele eigenschappen)
  • Service, that’s it (MaaS, van bezit naar gebruik, deelauto’s, contractafspraken)
  • United we Stand (gezamenlijk aanbod, prijsvergelijking, online, lage klantentrouw)

Corona

Eind vorig jaar namen de projectleiders in Aftersales Magazine al een voorschot op de uitkomsten. Aan de nu definitieve resultaten van het ongeveer 2,5 jaar durende onderzoek is te elfder ure een disclaimer toegevoegd, in verband met de corona-uitbraak. De data voor de Nederlandse markt is immers vergaard in een relatief rustige periode, waarin de brancheveranderingen tot 2030 redelijk in te schatten leken. “Een externe factor van deze grootte is in het onderzoek nooit voorzien”, schrijft directeur Averesch van de Academie Engineering en Automotive HAN. Volgens hem zullen als gevolg van ‘corona’ de zeven bedrijfstypen een veel snellere ontwikkeling kennen dan verwacht.

Klik hier voor de Excel-adviestool met de CASE-variabelen.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.