Column: waar is de diagnosespecialist?

Over de volle breedte van de Nederlandse economie is er een belemmerend personeelstekort. Uitkeringsinstantie UWV is zelfs van mening dat het recordaantal moeilijk vervulbare vacatures van 2008 rap in zicht komt.

Barend LuitingOf het nu gaat om de zorg, de bouw of onze eigen sector, overal kampen bedrijven met dezelfde uitdaging. Volgens UWV zal rond de zomer een zogenoemde ‘algemene krapte op de arbeidsmarkt’ heersen. Het betekent dat, zoals HR-manager Evelien van Duijnhoven (NRF) het in ons nieuwste nummer verwoordt, bedrijven zichzelf moeten verkopen aan toekomstig personeel. Ook Nicolien van Duinen, directeur HR Renault Nederland, volgt deze strategie door op woensdag 25 april het Renault Recruitment Event te organiseren. Het doel: mensen met een ‘passion for life’ en een passie om met verandering om te gaan. Duidelijke pr-taal… Nu hoor ik verschillende lezers al roepen: waarom zou mij dit raken? Allereerst omdat je als lokaal auto- of schadebedrijf een ander uitgangspunt hebt om het eigen bedrijf te promoten naar toekomstig personeel. En dan hebben we het nog niet over secundaire arbeidsvoorwaarden et cetera. Het gebrek aan personeel wordt deels bevochten met automatisering van processen. Diagnose kan daar heel goed onderdeel van zijn. Zoals elders in ons maartnummer beschreven staat, zal de auto op termijn steeds meer diagnose zelf uitvoeren. Nu is er de scheiding tussen de gemiddeld capabele monteur en hooggekwalificeerde diagnosespecialisten met een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Die laatste groep is schaars, dus kostbaar. Met diagnose op afstand is schaarste geen probleem: de auto in de werkplaats praat met de specialist op afstand – en die kan de technicus naast de auto werk uit handen nemen. Dat gespecialiseerde diagnosecentra trekken aan de schaarse groep specialisten is niet raar. Wel zorgt het ervoor dat het lokale autobedrijf nog lastiger dergelijke technici kan vinden en behouden. Na hun opleiding in het lokale autobedrijf lopen ze tegen beperkte doorgroeimogelijkheden aan en staan ze dus open voor een aantrekkelijk aanbod. Je zou kunnen zeggen dat de oplossing van het probleem het probleem zelf versterkt. Barend Luiting is hoofdredacteur van Aftersales Magazine. Zijn column is verschenen in editie 3.