Column Jack Keizer: Wildgroei ADAS kalibratiesystemen

ADAS is ongetwijfeld een groeisegment. Zowel ten aanzien van in nieuwe auto’s geïntgreerde systemen als voor de werkplaatsen die deze systemen moeten kalibreren. Het ene systeem is echter het andere niet en ook de noodzaak wat betreft de nauwkeurigheid is verschillend.

asm_2019-07_pag43_001De tweedeling die ik hanteer maakt een onderscheid tussen systemen voor het kalibreren van korte-afstandsystemen en die voor lange-afstandsystemen. De eerste gebruiken vooral camera-techniek, de tweede lidar/radar. Camerasystemen zijn in de meeste gevallen bedoeld voor het reageren op onveilige verkeerssituaties bij lage snelheden en dus is de tolerantie (foutmarge) voor het kalibreren groter. Hier volstaat vaak een vrij eenvoudig en minder nauwkeurig ADAS-systeem. De afstelborden van deze basissystemen maken meestal gebruik van lasertechniek waarmee je het target (afstelbord) haaks op de carrosserie positioneert. Ook worden hiervoor systemen gebruikt waarbij je targets aan de wielen kunt hangen om zo bij benadering de rijlijn te bepalen. Uitslingeren van de targets (velgcompensatie) en/of een nauwkeurige uitlijning is hier minder van belang.

Kalibratie

Willen wij echter ook radarsystemen gaan kalibreren (lange-afstandsystemen) dan zul je naar een veel nauwkeuriger systeem moeten waarbij het voertuig goed uitgelijnd moet zijn. Basisprincipe hierbij is, dat de radar exact dezelfde richting opkijkt als het voertuig. Echter niet alleen de rijlijn (verticale lijn) is van belang maar zeer zeker ook de horizontale lijn. Hierin zien we dus gelijk dat de juiste hefbrug (vierkant waterpas) èèn van de basisvoorwaarden is voor een juiste kalibratie. De meest zuivere manier manier om te kalibreren (volgens OE-specificaties) is dus door het voertuig eerst uit te lijnen (daar is iedereen het wel over eens), om daarna, met behulp van de uitlijner, het ADAS-afstelbord op de juiste positie ten opzichte van het voertuig te zetten. Hier zien we gelijk een belangrijk verschil tussen de verschillende ADAS-fabrikanten. Bij een beperkt aantal systemen houdt het ADAS-bord rekening met de hoogte van de brug en kun je dus gelijk verder naar het kalibreren (zoals OE voorschrijft). De meeste systemen hebben deze hoogtecorrectie niet en zal het voertuig naar een aparte afstelplaats gereden moet worden. Het spreekt voor zich dat dit de nauwkeurigheid niet ten goede komt, immers elke verplaatsing, nieuwe opspanning van targets, andere ondergrond, etc gaat ten koste van de nauwkeurigheid. Welke criteria bepalend zijn voor uw keuze is uiteraard afhankelijk van uw bedrijfsvoering. Wat u ook kiest, wees er in ieder geval zeker van dat u gewaarborgd bent van updates in software en borden. We staan immers aan het begin van de ADAS-toekomst.