Laat medewerkers met bedrijf meegroeien

OOMT (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf) helpt zowel werkgevers als medewerkers met het opmaken van een plan voor de toekomst. Dave Mouws van het gelijknamige Bosch Car Service-bedrijf is samen met OOMT-adviseur werkgeverschap René Bestevaar een traject gestart.

Partnercontent

Het eerste contact van Dave Mouws met OOMT dateert van begin 2020. Er is een gastvrijheidscheck door een mystery shopper uitgevoerd, waarbij gekeken is hoe het bedrijf online en offline presteert. “Met de conclusies uit dat rapport is gekeken naar hoe we medewerkers individueel konden begeleiden en hoe we het bedrijf klaar konden maken voor de toekomst. We hadden ons daarvoor nooit gerealiseerd wat OOMT voor ons kon betekenen.”

De individuele begeleiding bleek een succes. De medewerkers werken nog steeds met plezier en naar tevredenheid bij Dave. “Sommigen hadden ondersteuning of extra uitdaging nodig. Dankzij OOMT hebben we een beter beeld gekregen van wat iedereen wil en kan. OOMT helpt niet alleen met vraagstukken, maar kijkt ook naar hoe het werk voor werknemers nog plezieriger gemaakt kan worden en hoe de bedrijfsvoering nog beter kan.”

Bosch Car Service Dave Mouws
Met zijn jarenlange ervaring besloot Dave Mouws in 2008 om een eigen bedrijf te starten. Bosch ondersteunt het bedrijf op technisch gebied. Het OOMT-traject richtte zich in eerste instantie op team- en individuele ontwikkeling, en is uiteindelijk uitgegroeid tot een geheel strategisch personeelsplan.

Strategisch Personeelsbeleid

Samen met OOMT-adviseur werkgeverschap René Bestevaar heeft Dave Mouws een strategisch personeelsbeleid opgesteld, gericht op de toekomst van het bedrijf. “Uit de gesprekken met René is naar voren gekomen dat we in het bedrijf met de nieuwste technieken bezig willen zijn. De elektrificatie van het wagenpark staat nog in de kinderschoenen. Wij zien elektrische voertuigen nog maar mondjesmaat in de werkplaats, maar weten dat het wel meer gaat worden. We maken dan ook plannen om klaar te zijn voor onderhoud aan elektrische auto’s. “Met de transitie naar elektrisch stuitte ik op weerstand bij een aantal monteurs. Werken met elektrische voertuigen is echt een specialisme. Er zijn niet zo veel monteurs die zowel met de verbrandingsmotor als met de elektromotor goed overweg kunnen. We hebben nu één monteur in dienst die zich helemaal richt op elektrische voertuigen. De andere monteurs werken liever met verbrandingsmotoren. Door deze verdeling haalt iedereen voldoening uit zijn werk. Wel moet iedereen zich blijven bijscholen om mee te gaan in de ontwikkelingen in het vak.” 

“Ik zoek niet meer naar monteurs die aan zowel elektrische als verbrandingsmotoren kunnen werken. Ook de visie om monteurs 180 graden een andere kant op te draaien, heb ik laten varen. In plaats daarvan kies ik voor specialisme. Ik heb de mogelijkheid om het bedrijf inpandig uit te breiden en start daarom naast de huidige garage een diagnosecentrum. Daarvoor ga ik op zoek naar één of meerdere monteurs die specifiek met elektronica overweg kunnen. In het begin zal dit nog niet rendabel zijn. Daarom starten we eerst een aparte afdeling voor elektrische voertuigen binnen het huidige bedrijf.” 

Adviseur Werkgeverschap

In gesprekken met Dave Mouws en enkele van zijn medewerkers bleek dat zij geen duidelijk toekomstbeeld hadden. Dat was het moment om de hulp van OOMT-adviseur werkgeverschap René Bestevaar in te roepen. “Het is goed om een beeld te schetsen over hoe een bedrijf zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Daarmee kan je mensen uitdagen en begeleiden om mee te gaan in die ontwikkeling.”

“Als adviseur werkgeverschap heb ik niet het antwoord op de vraag hoe een (onafhankelijk) autobedrijf er in de toekomst uit moet zien. Dat bepaalt iedere werkgever natuurlijk zelf. Ik heb wel de vragen paraat die dat beeld kunnen verduidelijken. Je moet daarbij denken aan  praktische vragen over werkgeverschap, het soort mensen dat in dienst is, de verwachtingen omtrent mobiliteit, de invloed van de overheid, enzovoorts. Aan de hand van die vragen begon bij Dave een beeld te ontstaan hoe zijn bedrijf zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Die ontwikkeling hebben we in een tijdlijn geschetst en vervolgens hebben we gekeken wat de mensen nodig hebben om hier stap voor stap in mee te kunnen gaan. Vervolgens  is dit toekomstplan gepresenteerd aan het team. Nu krijgen de medewerkers de gelegenheid om met een OOMT-coach een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken dat past bij de medewerker en de ontwikkeling van het bedrijf. Hopelijk kunnen we na de lockdown, ergens in maart, met die gesprekken beginnen.”

Leidinggeven

Naast de gastvrijheidscheck en het strategisch personeelsplan, heeft Dave zelf ook de OOMT-workshop Leidinggeven gevolgd. “Toen ik een eigen bedrijf begon, had ik maar één medewerker in dienst en was het allemaal te overzien. Ik stond toen zelf ook nog een groot deel van de dag in de werkplaats reparaties uit te voeren. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een bedrijf met vijf medewerkers en moet je de bedrijfsvoering toch anders gaan aanpakken.” 

Behalve dat hij zich meer terugtrok uit de werkplaats heeft de workshop Dave geleerd hoe in contact te blijven met zijn werknemers. “Je bent continu het werk en je personeel op elkaar aan het afstemmen. Dat is ook waar het vaak misgaat. In mijn ogen zijn heel veel zaken vanzelfsprekend, maar dat zijn ze niet voor degene met wie je communiceert, of het nu een leerling-monteur is of de chef werkplaats. Tijdens de workshop heb ik geleerd dat als je een werkopdracht uitgeeft, je daar wel een verhaal bij moet hebben. De beeldvorming bij degene die de opdracht krijgt, is vaak heel anders. Zelfs iemand met wie je op dezelfde golflengte zit, kan toch heel anders tegen de zaken aankijken. We bespreken nu elke ochtend de klussen die gepland staan voor de dag en we maken samen een verdeling. Zo wordt afgestemd wie het beste welke klus kan aanpakken. Nu we die planning onderling bespreekbaar hebben gemaakt, zie ik dat de monteurs de werkwijze ook beter invullen.”

Het betrekken van medewerkers was ook een punt van aandacht dat in de Workshop Leidinggeven aan de orde kwam. “Functioneringsgesprekken sloeg ik soms wel een jaar over. Dat is gewoon niet handig. Gesprekken één op één verlopen toch anders dan wanneer je in de werkplaats met zijn allen bij elkaar staat.”

Klantwens

“Het traject heeft ook invloed op hoe wij nu met klanten omgaan. De verwachtingen moeten wel matchen met wat we doen. Dat is wel gebleken uit die gastvrijheidscheck waar het allemaal mee begonnen is. We gingen vaak sleutelen vanuit onze gedachte van wat er aan een auto moest gebeuren. De gastvrijheidscheck heeft me geleerd hoe belangrijk het daarbij is dat je met de klant op één lijn zit. Daarvoor is het soms nodig om meerdere keren op een dag te bellen met een klant over de situatie. Het kan zijn dat de auto voor een kleine beurt komt, maar dat in de werkplaats blijkt dat hij toe is aan een grote beurt. Dan is het wel handig om met de klant te overleggen voordat je eraan begint. In het verleden deden we dat niet altijd bij onze vaste klanten, maar ook zij vinden dit prettig en willen niet voor verrassingen komen te staan. Het gaat soms maar om kleine dingen: een ruitenwisser vervangen, of een additief toevoegen bijvoorbeeld. Heel veel klanten willen dat toch graag van tevoren weten. De meesten geven gelukkig altijd akkoord. Uiteindelijk geldt dat het niet negen van de tien keer goed gaat, maar dat het altijd goed gaat.”

Benieuwd naar wat OOMT voor jou en jouw bedrijf kan betekenen? Kijk op OOMT.nl of neem contact op met de servicedesk 0800-0155.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.