Vier scenario’s voor werkplaats van de toekomst

De werkplaats gaat veranderen, maar hoe? Onderzoekers Bram Wolf en Eric van ’t Hof lanceerden tijdens het 7e Nationaal Aftersalescongres de scenariostudie ‘Werkplaats van de toekomst’.

In het rapport onderscheiden de onderzoekers vier mogelijke scenario’s voor 2040. Het rapport, opgesteld in opdracht van Innovam, Bovag, Oomt en RAI Vereniging, noemt vijf bepalende trends die van invloed zullen zijn op het autobedrijf en in het bijzonder de werkplaats:
  1. Veranderende wetgeving. Wetgeving speelt een stimulerende of remmende rol bij nieuwe ontwikkelingen. Denk aan vrijheid van gebruik en eigendom van data, het stimuleren van alternatieve aandrijflijnen, infrastructurele aanpassingen, het veranderen van de APK.
  2. Elektrische voertuigentechnologie. In het Nederlandse wagenpark zien we steeds meer elektrische voertuigen, waaronder auto’s op waterstof. Deze technologie vraagt om specifieke kennis, kunde en apparatuur in uw werkplaats.
  3. Over the air onderhoud. Voertuigen hoeven niet meer fysiek aan de werkplaats verbonden te zijn om aanpassingen te doen in de software.
  4. Autonoom rijden (ADAS). Afhankelijk van de snelheid van de ontwikkelingen zullen auto’s in de toekomst deels of volkomen zelfstandig kunnen rijden.
  5. Mobility as a Service (MaaS). Vervoer wanneer je dat nodig hebt.

Scenario’s

Bij een schets van hoe de toekomst er in 2040 uit zou kunnen zien onderscheiden de onderzoekers twee belangrijke onzekere factoren: de mate waarin particuliere en zakelijke klanten openstaan voor nieuwe trends en ontwikkelingen en hoeveel nieuwe partijen de markt betreden met hun diensten en/of producten. Door deze onzekere factoren te combineren met de vijf algemene trends ontstaan de volgende toekomstscenario’s:
  1. De onstuimige wereld. Wanneer klanten niet erg open staan voor nieuwe trends en er tegelijkertijd veel nieuwe toetreders zijn, ontstaat een onstuimige wereld.
  2. De digitale wereld. Is zowel de klantacceptatie als het aantal toetreders hoog, dan ontstaat de digitale wereld.
  3. De meestribbelende wereld. Wanneer er sprake is van een lage klantacceptatie en weinig nieuwe toetreders, ontstaat een toekomstbeeld dat zich laat omschrijven als de meestribbelende wereld.
  4. De veeleisende wereld. De veeleisende wereld doet zich voor, wanneer klanten open staan voor nieuwe trends, maar er weinig toetreders zijn die hierop inspelen.
De scenariostudie wil een hulpmiddel zijn bij het vormgeven van het autobedrijf van de toekomst. In de woorden van Eric van ’t Hof tijdens de presentatie: “Schrik niet! Het rapport bevat geen aanbevelingen waar u morgen al iets mee moet. U heeft nog tijd om na te denken en vervolgens de juiste keuzes te kunnen maken.” Download hieronder het hele rapport: werkplaatsvandetoekomst

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3060 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters