Inspectie SZW controleert garages op arbo

De inspectie SZW gaat bij garagebedrijven controleren of zij voldoen aan de arbowetgeving. Ze moeten gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart hebben gebracht en beschikken over een plan om werknemers te beschermen.

Bovendien zijn werkgevers verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. De Inspectie SZW gaat plannen van aanpak en basiscontracten op het gebied van de RI&E’s (risico-inventarisatie en -evaluatie) schriftelijk opvragen. Daarbij houdt ze rekening met de gevolgen van de coronacrisis en de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het virus te voorkomen. Als bedrijven de documenten niet overleggen, legt de Inspectie SZW een boete op.

Overbelasting

Het doel van de controle is zorgen dat werknemers in garages gezond en veilig kunnen werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis. Bij garagehouders ziet de Inspectie SZW met name risico’s op het gebied van fysieke overbelasting, gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen zoals dieselmotoremissie en de veiligheid van machines zoals hefbruggen, lasapparatuur en pneumatisch handgereedschap.

Jaarlijks vinden op de werkvloer vele ongevallen plaats. Ook worden mensen ziek van hun werk De Inspectie SZW wil bedrijven stimuleren om preventieve maatregelen te nemen. Daartoe zijn ze verplicht. Werkgevers die actief met RI&E’s werken, beheersen volgens SZW de risico’s in hun bedrijf beter. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leidt tot minder uitval, ongevallen en lagere kosten. Bij de garagebedrijven zullen de controles op naleving van arbozorg vooral schriftelijk worden uitgevoerd. Waar nodig zal een fysieke inspectie plaatsvinden. Op die manier wil de Inspectie er rekening mee houden dat ook garagebedrijven de nadelige gevolgen van het coronavirus ervaren.

Arbozorg

Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de bedrijven een RI&E, preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening en een contract heeft met een arbodienstverlener. De Inspectie SZW wil dat dit aantal sterk omhoog gaat, “omdat veilig en gezond werken van levensbelang zijn.” Vooral kleinere bedrijven (minder dan 25 werknemers) hebben de basis van hun arbozorgbeleid vaak onvoldoende uitgewerkt. Ook gebeuren in kleinere bedrijven relatief vaker ernstige ongevallen.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.