Met de klant naar een betere wereld

In een internationale persconferentie die vanwege de oplopende coronabesmettingen geheel online plaatsvond, presenteerde ceo Alain Van Groenendael op 6 oktober Arval Beyond, het strategisch plan van leasemaatschappij Arval voor de komende vijf jaar. Na afloop lichtte directeur Onno Bierhoff toe wat een en ander betekent voor de Nederlandse tak van de leasemaatschappij.

Alain van Groenendael

Vertaald naar doelstellingen komt dit voor 2025 neer op: twee miljoen auto’s op de weg (nu 1,3 miljoen), waarvan een half miljoen elektrisch, een reductie van de CO2-uitstoot van de vloot met 30 procent en 10 procent minder ongelukken. Bovendien wil Arval als bedrijf in 2025 volledig CO2-neutraal opereren.

Vier pijlers

De transformatie van Arval van traditionele leasemaatschappij naar mobiliteitsaanbieder rust op vier pijlers: mobiliteit, milieu, technologie en samenwerking. Onder de noemer van ‘360° Mobility’ wil Arval een volledig pakket aan mobiliteitsdiensten kunnen aanbieden, waar de auto deel van uitmaakt, maar ook onder meer e-bike leasing en car sharing. Arval wil daarbij de klant de vrijheid bieden om te reizen op de manier die hij zelf kiest.

Hoewel Arval stelt dat de focus al te lang alleen op de auto gevestigd is geweest, blijven auto’s ook in de nieuwe visie belangrijk, maar dan wel: duurzame auto’s, liefst elektrische. Volgens directeur Onno Bierhoff van Arval Nederland is in ons land al 10 procent van de rijdende vloot volledig elektrisch en is er dus al heel veel CO2-uitstoot bespaard. “Met batterij elektrische auto’s lopen we in Nederland al ver voor op veel andere landen, dus die groepsstrategie past ons als een warme jas, maar we zitten ook in Peru. Daar is het een ander verhaal.”

Omdat Nederland al zo ver op de andere landen vooruitloopt, wil Bierhoff voor Nederland niet direct een concrete ambitie neerleggen, of het moet zijn voor de wat langere termijn: 100 procent elektrische voertuigen in 2040.

Milieu

De tweede pijler voor het nieuwe Arval is de zorg om het milieu, of in de nieuwe terminologie van Arval: ‘Good for you, good for all’. Het betreft een toolbox met hulpmiddelen, waarvan ‘vehicle to grid’ de opmerkelijkste is. In eerste instantie zal Arval dit instrument, waarmee de auto ook energie kan teruggeven aan het netwerk op momenten dat de auto stilstaat, uitrollen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Al die hulpmiddelen tesamen moeten leiden tot een mobiliteit die schoner en veiliger is. Onno Bierhoff: “Klanten vragen van ons meer dan dat we ze een auto ter beschikking stellen. Er is feitelijk niet één klant die niet om ons mobiliteitsvoorstel vraagt. Ze zijn allemaal met het verkleinen van hun CO2-voetafdruk bezig. Onze rol is om samen met onze klanten die CO2-voetafdruk terug te dringen. En als we goed voor de aarde willen zorgen, zullen we moeten kijken naar andere vormen van vervoer. We moeten ons afvragen: moet je reizen? Zo ja, met welk vervoermiddel reis je dan? En als je dan met de auto moet, welke auto neem je dan? Het is feitelijk een holistische manier van samen met de klant kijken hoe je van A naar B komt.”

Technologie

De leasemaatschappij die niet alleen een auto, maar allerlei vormen van mobiliteit als één propositie wil aanbieden, zal daarbij aan verschillende eisen van zowel de klant als de eindgebruiker moeten voldoen. Technologie is daarbij cruciaal. Onder de noemer ‘Connected & flexible car’ wil Arval een rij-ervaring van wereldklasse bieden, volgens het uitgangspunt: een connected reis is een simpeler reis. Onno Bierhoff: “De gebruiker wil het liefst alles in één app, die net zo makkelijk te bedienen is als Spotify of Whatsapp. De klant van Arval, de zakelijke klant, heeft weer andere wensen. Die wil dat de beschikbaarheid van mobiliteit is geïntegreerd in het beleid van het bedrijf. Daarin staat bijvoorbeeld dat Jan wel met de taxi mag, maar Piet niet, tenzij hij in het buitenland is. De app moet dat allemaal kunnen bijhouden. De administratie daarvan moet bovendien naadloos aansluiten op de bestaande systemen. Het moet ook nog eens kostenverlagend zijn, passen binnen bestaande wet- en regelgeving, en aansluiten bij de behoeften van jonge mensen. Daarvoor hebben we ons eigen Arval Mobility-platform. Daar is ook al een app voor, waar we al enkele jaren ervaring mee hebben en die we later nog kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld met laden, parkeren, wassen et cetera.”

‘De focus lag te veel op de auto.’

Nieuw is dat Arval in het nieuwe businessmodel niet alleen de traditionele leaserijder bedient, maar feitelijk alle werknemers van zijn klanten. Het is immers denkbaar dat er binnen een bedrijf verschillende privileges te verdelen zijn. De duurzame relatie met de klant is dan ook cruciaal, legt Onno Bierhoff uit. “We hebben de klant net zo goed nodig als de klant ons. Er komen bijvoorbeeld moeilijke keuzes: past de zescilinder-Mercedes van de directeur nog wel in het beleid van 100 procent elektrisch? Een duurzame relatie met de klant staat dus in het hart van dit model. Dat zit ook in het dna van Arval. We hebben klanten die al dertig jaar klant zijn bij ons. We zijn niet voor niets de afgelopen vijftien jaar veertien keer gekozen als beste leasemaatschappij. Die duurzame relatie zetten we voort met onze app. Met de data van de klant kunnen we onze klant ook steeds beter bedienen. In samenwerking met onze partners proberen we ons digitale aanbod ook steeds op een hoger niveau te brengen.”

Samenwerking

Daarmee komen we als vanzelf bij de vierde pijler onder het nieuwe businessmodel van Arval, die betreft de samenwerking met partners. Dat zijn de vertrouwde partners als verzekeraars en schadeherstelbedrijven, maar er komen ook nieuwe partners in beeld, zoals makelaars en vervoerbedrijven. Die samenwerking schaart Arval onder de noemer ‘Arval Inside’ en heeft het bekende credo: To go fast, you go alone. To go far, you go together.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2732 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *