Autobedrijven laten kansen liggen rond sociale media

De impact van de sociale media op de maatschappij is momenteel veel in het nieuws, van app-verslaving onder jongeren tot app-ongevallen in het verkeer. Autobedrijven gebruiken de sociale media zakelijk gezien slechts beperkt.

Iedereen maakt in meer of mindere mate wel gebruik van de sociale media, of het nu gaat om Facebook, Twitter of Youtube. Zakelijk is Linkedin natuurlijk een belangrijke speler. Hoe het gebruik ervan precies uitpakt in onze sector is onderwerp van een kleine enquête door Aftersales Magazine en Autosociaal. De resultaten laten zien dat er eerste stappen gezet worden, maar dat er nog veel te winnen is. Zo geeft een op de drie aan nooit sociale media te gebruiken voor communicatie over het occasionaanbod. En dat terwijl 95 procent er wel mee communiceert over het bedrijf. De groep die dat hooguit wekelijks doet is wel veruit het grootst. 2018-03_sociale-media-asm-as

Aftersales

Zoomen we in op de werkplaatsactiviteiten dan wordt het beeld al iets beter dan voor de occasions. De groep die dagelijks communiceert via de sociale media is echter even groot. Dat er minder vaak nee geantwoord is komt volledig ten goede van de categorieën maandelijks en wekelijks. Facebook is veruit het populairste kanaal, gevolgd door Linkedin en Twitter. Opvallend is dat ook hier Whatsapp best hoog scoort onder de ja-stemmers.

Instagram

Van de actieveling blijkt dat ze over de volle breedte van het spectrum actief zijn met de sociale media. Dat zie je onder meer aan de hoge positie van Instagram binnen die groep. Na Facebook is Instagram door veel respondenten die dagelijks met sociale media bezig zijn opgegeven als tweede of derde in populariteit. Roy Roelofs

Webcare

Grote bedrijven zoals KLM, KPN en Nuon hebben complete webcare-teams die in de gaten houden of het bedrijf op de sociale media besproken wordt en of er een reactie vereist is. Die schaalgrootte heeft het autobedrijf vanzelfsprekend niet, toch is het uitermate belangrijk om het bedrijfsimago op de sociale media te monitoren zodat indien nodig een akkefietje in de kiem gesmoord kan worden. Op de vraag of klantspecifieke zaken zoals klachten via sociale media worden verwerkt is het antwoord in vijftig procent van de respondenten negatief: dat gebeurt niet. Het overgrote deel van de bedrijven die wel actief zijn beperken dit tot Facebook en Whatsapp, een uitzondering is over de volle breedte actief. Roy Roelofs, oprichter van Autosociaal, herkent het beeld uit de resultaten. “Als online partner van het autobedrijf zien wij dat bedrijven vaak meer uit sociale media kunnen halen. Het is namelijk een ideale tool om in verbinding te komen met je klant en de identiteit van jouw bedrijf uit te stralen. Mijn advies zou dan ook zijn om je te richten op één kanaal en berichten te posten die interessant zijn voor je (potentiële) klanten. Mensen blijven zo geïnteresseerd in je pagina en je bedrijf!”