Vakgarage voorbereid op groei

De overname van Vakgarage door onderdelendistributeur LKQ Fource was uiteraard hét gespreksonderwerp tijdens de jaarbijeenkomst van Vakgarage op vrijdag 22 april in De Fabrique in Utrecht.

Tijdens het plenaire gedeelte van de jaarbijeenkomst, voorgezeten door BNR-presentator Meindert Schut, gingen LKQ Fource-directeur Erik Jansen, Vakgarage-directeur Edgar Brauckmann en manager concepts Vakgarage & Quality Garage Benelux & Frankrijk Vishal Durgaram uitgebreid in op de overname. Die laatste kreeg veel positieve reacties, maar voelde bij sommige Vakgarages ook wel emotie. “Je merkt toch dat zij zich zorgen maken om de onafhankelijkheid van Vakgarage, wat toch jaren lang een unique selling point was.”

Europees

Directe aanleiding voor de overname was de groeiwens van Vakgarage. Edgar Brauckmann: “De overname is een waarborg voor de continuïteit van de formule. In 2019 hebben we een beleidsplan geschreven waarin de wens werd geuit om de landsgrenzen over te gaan met Vakgarage. In plaats van zelf een overname te plegen kwam het voorstel van LKQ Fource om Vakgarage over te nemen. Daar hebben we goed over nagedacht en uiteindelijk ja tegen gezegd.”


‘Leasemaatschappijen zijn op zoek naar partijen die onderhoud binnen de Benelux, of zelfs Europees kunnen invullen. Alleen dan kun je je marktaandeel behouden.’


De noodzaak van die meer internationale koers zit hem volgens Vishal Durgaram vooral in de zakelijke markt: “Het is de verwachting dat de zakelijke markt toeneemt. Daarmee wordt het gevecht om dat gestuurde onderhoud vanuit de lease heviger. Leasemaatschappijen opereren ook steeds meer internationaal, kijk maar naar de overname van Leaseplan door ALD. Die leasemaatschappijen zijn op zoek naar partijen die dat onderhoud binnen de Benelux, of zelfs Europees kunnen invullen. Alleen dan kun je je marktaandeel behouden.”

Bij de toenemende invloed van leasemaatschappijen gaat vooral aandacht uit naar het segment privélease, dat nog altijd groeit. Vishal Durgaram: “De toename van private lease betekent dat het belang van de verkoop van gebruikte auto’s afneemt. Als dat doorzet, wordt dat ook in de werkplaats merkbaar.”

Een heikele vraag van Meindert Schut aan de zaal: ‘Wie denkt dat Vakgarage over twintig jaar nog bestaat?’

Fabrikant

Een kleine peiling onder de aanwezigen liet zien dat 78 procent gelooft dat Vakgarage over twintig jaar nog bestaat. De argumenten van degenen die daar niet zo hard in geloven varieerden. Misschien bestaat het concept over twintig jaar nog wel, maar niet in zijn huidige vorm, was er een van. Een ander argument tegen een lang voortbestaan de formule was dat de macht van de autofabrikanten te sterk is om daar nog veel langer weerstand aan te kunnen bieden.

Erik Jansen was het daar namens LKQ Fource als distributeur van merkonafhankelijke auto-onderdelen natuurlijk niet mee eens. “Ik denk dat het verhaal van Tesla voldoende illustreert dat we bestaansrecht hebben. Je moet wel bereid zijn te investeren in de mogelijkheden die er wel zijn.”

Ook Vishal Durgaram benadrukte het belang van omzien naar andere verdienmodellen: “Op dit moment is 4 procent van het wagenpark volledig elektrisch, maar EV wordt een markt om serieus rekening mee te houden op de lange termijn. Ongeacht of er nu een verbrandingsmotor in de auto zit of niet, steeds meer auto’s zijn connected. Fabrikanten kunnen de auto over the air updaten. Wat is onze positie daarin? Dat zijn zaken waar je in moet investeren en die zijn per definitie niet goedkoop.”

En dan is er nog de fabrieksgarantie, die Lexus en Toyota inmiddels al hebben opgerekt tot tien jaar. Het is nog zo’n instrument dat de fabrikanten inzetten om de eigenaar langer aan het merkkanaal te kunnen binden. Vishal Durgaram: “Daar zul je als Vakgarage iets tegenover moeten stellen. We hebben er nu nog geen last van. De gemiddelde auto komt in Nederland na vier, vijf jaar in het universele kanaal terecht. Met die langere garantietermijnen zul je op termijn moeten denken aan het overnemen van die garantie.”

Een derde, heel persoonlijke reden waarom Vakgarage over twintig jaar niet meer zou bestaan, gaf Vakgaragist Marcel Hink vanuit de zaal: “Ik heb me altijd voorgenomen op mijn vijftigste te stoppen. Ik ben nu dertig, dus…”

Vakgarage als organisatie
Natuurlijk heeft de herschikking van de organisatie ook gevolgen voor de poppetjes. Vakgarage blijft een franchiseformule en dus blijft ook de franchiseraad bestaan, alleen gaat die terug van twaalf personen naar vijf, plus Edgar Brauckmann als voorzitter, die echter geen stem in het kapittel heeft en een puur faciliterende functie vervult. Telde het bestuur van de stichting zeven leden; als onderdeel van LKQ Fource zal het bestuur van Vakgarage worden gevormd door drie leden: Jitse Doornbos, Jan Knol en Sander Dijkstra.

Quality Garage

Gekoppeld aan de formule Vakgarage is de formule Quality Garage, met zo’n tachtig vestigingen in België. Dat beide concepten nu eigendom zijn van LKQ Fource betekent niet dat Vakgarage wordt omgedoopt in Quality Garage. Vishal Durgaram: “Vakgarage blijft Vakgarage. Dat is geborgd in de overeenkomst. Wel gaan we stoppen met het kwaliteitslabel Vakplan. Bij gesprekken met leasemaatschappijen over de borging van de kwaliteit die ons netwerk levert, had het toch vaak de klank van ‘Wij van WC Eend vinden dat het goed is’. We werken al samen met de stichting Duurzaam Repareren, waarmee ons duurzaamheidsbeleid al geborgd is. We beseffen dat het beter is om iets als kwaliteitszorg neer te leggen bij instanties die ervaring hebben met certificeringen en daarom hebben we besloten het Qualified-label te voeren. De schouwing wordt gedaan door Corbo, die meteen het Groen Gedaan-label van Duurzaam Repareren en de schouwing voor het Bovag-lidmaatschap meeneemt. Drie voor de prijs van één, want het aantal schouwingen neemt af en de prijs zal ook lager uitkomen.”

Inkoopvoordeel was ook altijd een goede reden om aan te sluiten bij Vakgarage, dat al klant was van LKQ Fource. Ook dat blijft gehandhaafd, verzekert Erik Jansen: “Vakgarages zullen te allen tijde een betere positie hebben dan andere garages.”

Cadeautje

Tot slot van de bijeenkomst werd een cadeautje gepresenteerd voor alle Vakgaragisten, een litho naar een schilderij van Marc Lamers, dat elementen uit de geschiedenis van Vakgarage samenbalt in één beeld. Het eerste en tweede van de genummerde exemplaren werden uitgereikt aan Adriaan Roggeveen, in de woorden van Vishal Durgaram “de geestelijk vader van Vakgarage”, en Christien den Uil, “die Vakgarage door een heel moeilijke periode heeft geloodst”.

Foto boven: Het podium tijdens de Vakgarage jaarbijeenkomst, met van links naar rechts dagvoorzitter Meindert Schut, Vakgarage-directeur Edgar Brauckmann, LKQ-coo Erik Jansen en manager concepts Vakgarage & Quality Garage Benelux & Frankrijk Vishal Durgaram.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3497 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.