Bovag hernieuwt focus op mkb

Bovag hernieuwt zijn focus op de ondernemer in het mkb. Dat was de belangrijkste boodschap van Bovag-directeur Peter Niesink, die aan het einde van de bijeenkomst van de afdeling Schade, op 12 september in Bunnik, het woord nam om zijn leden bij te praten over waar Bovag zich op dit moment in de breedte sterk voor maakt.

De hernieuwde focus op het ondernemerschap is het gevolg van de maatregelen die het kabinet vorig jaar met Prinsjesdag aankondigde en die ook voor ondernemers grote gevolgen hebben gehad. Die hadden onder meer betrekking op de verlaging van de vennootschapsbelasting, de mogelijkheden van de rekening courant en box 3. Peter Niesink: “Die maatregelen zagen wij niet aankomen. Daar zaten positieve kanten aan, maar ook negatieve kanten. Daarom is Bovag weer toegetreden tot MKB Nederland en heeft ook weer zitting genomen in het bestuur van MKB Nederland. Want je kunt wel lopen zeuren, maar wat je beter kunt doen is de schouders eronder zetten.”

Mkb vs. multinational

Niesink zette het mkb scherp af tegen het grootkapitaal, omdat hij vindt dat de multinationals en de bedrijven in het mkb, waar de autobedrijven immers ook bij horen, teveel over één kam geschoren worden. “We zien dat de maatregelen die de overheid neemt, bijvoorbeeld tegen het niet afdragen van de winstbelasting, ook hun weerslag hebben op het mkb. Dat vinden we niet fair.”

Als gevolg van die hernieuwde focus op de ondernemer zal Bovag vlak na Prinsjesdag in kaart brengen wat de nieuwe regeringsplannen concreet betekenen voor ondernemers in de mobiliteitssector. Bovag verwacht dat met Prinsjesdag de contouren zichtbaar zullen worden van de Autobrief 3. Peter Niesink: “Bovag zal zich daarbij sterk maken voor een periode van twee, liefst drie jaar waarin de regels niet veranderen. De sector weet dan tenminste voor langere tijd waar het aan toe is.”

Technische informatie en data

Tot zover Den Haag. Peter Niesink richtte ook nog even de blik op Brussel, waar de Europese Commissie bezig is met de oprichting van een systeem, Sermi geheten, waarmee de toegang tot technische informatie wordt geregeld, per monteur en per bedrijf. Peter Niesink: “Een Nederlandse autoriteit gaat die toegang voor Nederland regelen. Certificeringsinstanties gaan vervolgens bedrijven en monteurs certificeren die dan via dat systeem herkend worden, zodat de monteur in het systeem kan. De fabrikanten weten zo zeker wie er bij hun technische informatie kan en dat dat vertrouwd en veilig is. Wat Bovag in dat verband wil proberen is, in samenwerking met onder andere Figiefa, Cecra en FIA, te voorkomen dat Sermi een administratief gedrocht wordt dat ondernemers alleen maar op kosten jaagt.”

“Ook blijven we ons in Europees verband sterk maken om te zorgen dat alle data uit de auto die voor u van belang is voor verkoop, onderhoud en reparatie toegankelijk is en niet alleen de data die de autofabrikanten willen delen. Dat is het andere grote dossier waar wij in Europa voor pleiten.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3825 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *