Dealerrendement halveert in eerste kwartaal

Het gemiddelde netto resultaat per autodealer is in het eerste kwartaal van 2019 gedaald naar 0,67 procent, tegen 1,27 procent in de eerste drie maanden vorig jaar, zo blijkt uit de Branche Barometer van Bovag Autodealers.

Per vestiging werden minder nieuwe en gebruikte auto’s verkocht, daalden de verkoopmarge, steeg het personeelsbestand en nam het aantal gefactureerde uren per monteur af. Het aantal medewerkers per dealervestiging steeg met ruim 8 procent naar bijna 17 in het eerste kwartaal dit jaar, terwijl de omzet per FTE meer dan 7 procent daalde. Vooral de stijging van de indirecte kosten zorgde voor een afname van de absorptieratio (de mate waarin after sales de totale kosten van de onderneming dekt) tot 76,9 procent. Een jaar eerder was dat nog 81,7 procent en in  het eerste kwartaal van 2010 zelfs meer dan 90 procent.

Monteur

Het aantal gefactureerde uren per monteur daalde met 1,8 procent in vergelijk met de eerste drie maanden van 2018, waardoor de prognose voor heel 2019 op minder dan 1.300 uren uitkomt. In 2010 waren dat nog 1.450 uren per monteur. Het afdelingsresultaat van de werkplaats nam af tot 25 procent tegen bijna 27 procent een jaar geleden en 36 procent in 2010. Per voltijd-verkoper daalde het aantal verkochte nieuwe en gebruikte auto’s met ruim 13 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Volgens de cijfers van RDC werd van januari tot en met maart 2019 overigens 12,6 procent minder geregistreerd, terwijl het aantal facturaties voor nieuwe auto’s per dealer ‘slechts’ 6,6 procent daalde. Dat duidt erop dat de voorraad is afgebouwd die in het vorige kalenderjaar is aangelegd. Aangezien de particuliere koper het begin 2019 liet afweten, steeg de gemiddelde verkoopprijs (exclusief BPM) per nieuwe auto meer dan 7 procent; de Bruto Marge per Gecombineerde Transactie (BMGT) steeg echter maar 3 procent en dat duidt dus op grote druk op de bruto marges. Ook bij occasions, waar de verkoopprijzen 5,4 procent stegen, maar de bruto marge slechts 1,8 procent.

Kostenbeheersing

Voorzitter Bert de Kroon van Bovag Autodealers benadrukt dat de interne processen geoptimaliseerd moeten worden: “De personele bezetting afstemmen op de realiteit en de ontwikkelingen in de markt blijft een lastige exercitie, zo blijkt. Zo zien we wél bijna 7 procent omzetstijging in de werkplaats, maar het afdelingsresultaat neemt af en het personeelsbestand en de loonkosten stijgen. Efficiency en kostenbeheersing zijn cruciaal en moeten onder controle worden gekregen. De barometer moeten we helaas weer op ‘rain’ zetten.” De cijfers die de Bovag Branche Barometer noemt zijn overigens gemiddelden per vestiging, en moeten daarom niet verward worden met totalen over de hele dealermarkt. Genoemd percentage of cijfer kan dus positiever uitvallen dan de gehele markt, als bijvoorbeeld het aantal vestigingen daalt.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †