Directie Vredestein acht plan OR niet haalbaar

In een brief aan de medewerkers van Apollo Vredestein in Enschede zegt de ondernemingsraad geen vertrouwen meer te hebben in de directie. De OR oppert daarom verkoop van het bedrijf aan een nieuwe eigenaar die wél brood ziet in het alternatieve plan dat de OR heeft opgesteld.

De oproep aan de collega’s volgt nadat begin maart de directie een ingrijpende reorganisatie aankondigde. Conform dat plan worden nog dit jaar 750 fte’s geschrapt bij Vredestein in Enschede. Omgezet naar medewerkers komt dat neer op ontslag voor ruim 800 mensen. Daarmee raakt in de fabriek meer dan de helft van het personeel (1200 man) zijn baan kwijt.

Alternatief

Samen met medewerkers en management van de productielocatie Enschede is gewerkt aan een alternatief dat volgens de OR meer perspectief voor de lange termijn biedt. Ook zou het sneller tot financieel resultaat leiden en minder sociale impact hebben. ‘Strategisch, financieel en operationeel vinden wij ons plan consistenter en realistischer’, stelt de OR. Het bestaat uit de volgende elementen:

• positionering als productleader met het merk Vredestein.
• tussen de 1 à 2 miljoen winstgevende personenwagenbanden produceren per jaar;
• investeren in landbouwbanden;
• de productie van Spacemaster en Airmaster blijft in Enschede;
• de fabriek gaat fungeren als een pilotfabriek voor R&D;
• minder dan 200 gedwongen ontslagen, via vroegpensioen en natuurlijk verloop;
• benutten van additionele besparingsmogelijkheden.

Vertrouwen

In het jongste overleg met de bedrijfstop (20 mei jl.) is volgens de OR duidelijk geworden dat het oorspronkelijke plan wordt doorgezet. Het alternatief zou terzijde zijn geschoven. In de afgelopen weken is het vertrouwen verslechterd, door ‘de moeizame manier van overleg’ en ‘het onjuist informeren’. De OR ziet vanuit de directie geen concrete acties en plannen voor een duurzame toekomst van Vredestein.

Aannames

De directie van Apollo Vredestein zegt het alternatieve plan wel degelijk aandachtig te hebben gekeken. Het initiatief zal volgens haar echter niet leiden tot een financieel gezonde toekomst voor de fabriek, omdat de basis – ‘bepaalde aannames en feiten’ – onjuist of onvolledig is. Niettemin ziet de directie brood in enkele onderdelen die de OR aandraagt, zoals handhaving van de Spacemaster-productie in Enschede. Het aantal ontslagen zou dan iets minder groot kunnen zijn.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *