Focwa zoekt definitie van ‘Duurzaam’

Focwa en VVVF, branchevereniging voor de Nederlandse verf- en drukinktindustrie, hebben onlangs een ‘Duurzaamheidsanalyse’ gemaakt van het autoschadeherstelproces. Met de invoering van de analyse en bijbehorende rekentools willen de verenigingen komen tot een algemeen erkende definitie van duurzaam autoschadeherstel als het gaat om autoreparatielakken.

In de Duurzaamheidsanalyse zijn een tweetal zaken vastgelegd. Ten eerste wat de mate van duurzaamheid van een laksysteem voor autoreparatie bepaalt. Vooralsnog gaat het om het ‘cradle to gate’ proces dat begint bij de grondstof en eindigt op het moment dat de autoreparatielakken bij het schadeherstelbedrijf aankomen. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van de Life Cycle Indicator (LCI) Database en de CEPE Ecofootprint Tool. Ten tweede is vastgelegd wat de mate van duurzaamheid van het aanbrengen van de autoreparatielak bepaalt. Voor het vaststellen hiervan wordt de Focwa CO2 Footprint calculator gebruikt.

VVVF-voorzitter Ben Berkel: “We hebben geconstateerd dat er in de markt reeds diverse individuele initiatieven zijn genomen op het gebied van duurzaam autoschadeherstel. Een tool om op verantwoorde wijze te bepalen hoe autoreparatielakken daaraan kunnen bijdragen was er nog niet. Met de Duurzaamheidsanalyse is die er nu wel.”

Frits Huffnagel, voorzitter Focwa Schadeherstel: “Iedereen zegt tegenwoordig dat hij duurzaam bezig is. De Duurzaamheidsanalyse kan helpen om het kaf van het koren te scheiden.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.