Gebrek aan liquiditeit in corona-top-5 Vaco

Minder klanten, minder gevulde orderportefeuilles, minder activiteiten in de werkplaats, leveringsproblemen door toeleveranciers, minder liquiditeit: dat zijn volgens Vaco momenteel de vijf grootste gevolgen van de coronacrisis in de banden- en wielenbranche.

Niettemin blijkt in de vandaag verschenen tweede Coronamonitor het vertrouwen groter dan twee weken geleden. Een grotere meerderheid (85%) denkt door de crisis te komen; bij de eerste meting was dat 76%. De leden schatten hun omzetverlies op 32%, wat vrijwel gelijk is (-1%) aan de vorige keer. 38% van de bedrijven geeft aan nog geen beeld te hebben van hun omzetverlies (eerste Coronamonitor: 59%).

Personeel

Een licht gestegen percentage bedrijven (86%) verwacht vooralsnog geen afscheid te moeten nemen van de medewerkers. Opvallend vindt Vaco dat een relatief bescheiden 29% (3% meer dan in de eerste Coronamonitor) gebruik maakt van steunmaatregelen. “Mogelijk omdat bij de sector Bandenservice, het merendeel van de respondenten, de handel op korte termijn redelijk door loopt”, analyseert branchemanager Edwin Brinksma. Seizoenwissels (winterbanden-zomerbanden) en activiteiten ter ondersteuning van vitale sectoren zoals wegtransport en landbouw zorgen voor de nodige werkorders. Het is volgens Brinksma echter een vertekend beeld.

Impact coronacrisis op bedrijfsvoering Vaco-leden

1 Minder klanten                                                          59% (-10%)
2 Orderportefeuille minder gevuld                                49%  (-8%)
3 Minder werk in de werkplaats                                   44%  (-13%)
4 Beleveringsproblemen door toeleveranciers            33%  
5 Minder liquiditeit                                                         28%                                                      

Dalende kilometrages

Op iets langere termijn lijkt volgens Vaco de kans op een forse teruggang bij de retailtak groot, door de verwachte grote economische krimp en de zeer sterk dalende kilometrages van veel voertuigen. Bij de verwerking van bandenkarkassen is de diepe impact van het coronavirus al goed te merken: de aanlevering loopt massaal terug. Een zeer sterke omzetneergang manifesteert zich ook in de sectoren die zich bezighouden met de handel in banden en wielen (de bovenkant van de bedrijfstak). “Bedrijven doen er daarom goed aan zich toch iets beter en tijdiger te verdiepen in bijvoorbeeld de NOW-regeling.” De meest door Vaco-leden gebruikte regelingen op dit moment zijn:

1. Coulanceregeling Belastingdienst (20%)

2. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (19%)

3. BMKB-regeling (1%)

Derde Coronamonitor

Op woensdag 22 april 2020 stuurt Vaco de derde Coronamonitor naar de achterban. Wederom vraagt ze om actieve deelname: ‘Zo bewijzen we elkaar en de banden- en wielenbranche een belangrijke dienst en kunnen we de crisis gezamenlijk te lijf gaan.’

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.