Korting op pensioenen dreigt

De dekkingsgraad bij onder meer het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) is in het vierde kwartaal van 2018 dusdanig verslechterd dat een verlaging van de uitkeringen dreigt. PMT laat weten dat dit ongewenst is en roept de politiek op om tot overeenstemming te komen over een nieuw pensioencontract.

De beleidsdekkingsgraad van PMT daalde in het vierde kwartaal van 2018 van 102,5 naar 102,3 procent. De dekkingsgraad op UFR-basis daalde van 104,6 procent naar 99,4 procent. De rente daalde in de afgelopen maanden, waardoor de verplichtingen in waarde stegen. Daarnaast nam het vermogen af, voornamelijk door de wereldwijd gedaalde aandelenkoersen. Het beleggingsrendement over het laatste kwartaal was negatief en kwam uit op -1,8 procent. Over geheel 2018 komt het totaal rendement uit op 0,2 procent.

Pensioenoverleg

Eind 2018 liep het overleg tussen kabinet en sociale partners over de herziening van het pensioenstelsel stuk. Er is een nieuw contract nodig om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen blijven betalen. Alles bij het oude laten, leidt ertoe dat de dekkingsgraad verder daalt en een korting op de uitkeringen onvermijdelijk wordt. “De daling van de dekkingsgraad zet het fonds op een achterstand in het benodigde herstel. De stijgende lijn in het derde kwartaal is in het laatste kwartaal teniet gedaan. Verlagen van pensioenen in 2020 komt steeds dichterbij”, aldus Benne van Popta, voorzitter PMT. “Eind 2019 moeten we op een beleidsdekkingsgraad van 104,3% zitten.” Zijn mede-voorzitter Jos Brocken vult aan: “Het is onze deelnemers en gepensioneerden, in deze huidige economische situatie niet uit te leggen dat pensioenen verlaagd moeten worden. Een verlaging heeft enorme impact op de pensioenen van PMT’ers. Het gemiddelde pensioen bij PMT is 600 euro per maand en elke verlaging komt hard aan.”

Pensioenacties

Ook de vakbonden komen in actie. Voor 2 februari staat een bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht aangekondigd. Daar zal besproken worden op welke manier werknemers actie kunnen voeren voor een nieuw pensioencontract. De bedoeling van acties is de achterban te mobiliseren voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Die verkiezingen hebben immers indirect invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer, die uiteindelijk een nieuwe pensioenwet moet goedkeuren.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters