Korting op pensioenen dreigt nog altijd

De dekkingsgraad van PMT, het pensioenfonds voor alle (oud-)werknemers in de sector metaal en techniek, is weliswaar gestegen van 89,6 procent in het tweede kwartaal naar 92,2 procent in het derde kwartaal, maar is nog altijd te laag om de dreiging van kortingen op de pensioenen weg te nemen.

De gestegen dekkingsgraad betekent niet dat de beleggingen beter renderen. Door een rentedaling zijn de verplichtingen juist gestegen. Het is vooral dat er nieuwe overlevingsgrondslagen in de berekening van de dekkingsgraad zijn verwerkt. Daardoor komen de verplichtingen van het pensioenfonds per saldo wat lager uit dan in het tweede kwartaal. De toestand van het pensioenfonds blijft dus zorgelijk.

Economische onzekerheid

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “De dekkingsgraad van PMT is gestegen maar daarmee zijn onze zorgen over de dreigende verlaging van pensioenen van onze deelnemers niet weggenomen. De coronapandemie veroorzaakt grote economische onzekerheid. De aanhoudende lage rente baart ons niet alleen nu maar ook voor de transitiefase naar het nieuwe stelsel zorgen. Het is goed dat Koolmees (minister van Sociale Zaken, EP) heeft aangegeven dat hij de noodzaak ziet van een ander financieel toetsingskader tijdens deze fase. Ik hoop dat snel duidelijk is over hoe dat voor de komende jaren ingevuld gaat worden zodat wij onze deelnemers tijdig kunnen informeren en de onrust en onzekerheid weg kunnen nemen. Voor 2021 ligt er al wel een afspraak, namelijk dat we niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven 90 procent. Of bij PMT de pensioenen verlaagd moeten worden weten we pas begin 2021, als de stand van 31 december 2020 bekend is.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2802 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *