Minister verplicht terugroepacties Jeep en Suzuki

De Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee vertonen “onacceptabel emissiegedrag”. De minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven-Van der Meer verplicht daarom de eigenaren van deze voertuigen om aanpassingen aan software en eventueel ook hardware te laten uitvoeren.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Tot op heden waren voertuigeigenaren niet verplicht om gehoor te geven aan een terugroepactie. Omdat dit de effectiviteit van de terugroepacties niet bepaald bevordert, stelt de minister op advies van de RDW voor om de terugroepacties voor voertuigeigenaren te verplichten. Wordt daar geen gehoor aan gegeven, dan wordt het voertuig niet langer op de openbare weg toegelaten.

NOx

Toen in 2015 aan het licht kwam dat Volkswagen had gesjoemeld met de software die emissies meet, is RDW een onderzoek gestart naar alle voertuigen waarvoor de RDW de typegoedkeuring heeft afgegeven. Uit die onderzoeken bleek dat de Suzuki Vitara (emissienorm Euro 6b) en de Jeep Grand Cherokee (emissienorm Euro 5a) tijdens werkelijke ritten een veel hogere emissie te zien gaven dan tijdens de officiële test op de rollenbank. Voor beide modellen is de RDW tot de conclusie gekomen dat ongeoorloofde software is geïnstalleerd die tijdens de testcyclus andere emissiewaarden laat zien dan bij werkelijk gebruik. Met name de emissie van stikstofoxiden is in werkelijkheid vele malen hoger (tot tien maal hoger dan toegestaan in het geval van de Jeep Grand Cherokee) dan tijdens de testritten.

De RDW heeft Jeep en Suzuki ook van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Van Jeep werd geen reactie vernomen. Suzuki heeft om verlenging van de reactietermijn gevraagd tot media februari 2020. Ongeacht de reactie van Suzuki vindt de minister dat beide autofabrikanten onaanvaardbaar hebben gehandeld. Ze eist dat de fabrikanten de voertuigen in lijn brengen met de geldende emissieregels. De kosten daarvan komen geheel voor rekening van de fabrikanten. Zijn zij daartoe niet in staat, dan wordt de typegoedkeuring ingetrokken.

FCA-motor

De motoren van zowel de Suzuki Vitara als de Jeep Grand Cherokee zijn afkomstig van Fiat Chrysler Automobiles. De Fiat-motor uit de Suzuki is mogelijk ook te vinden in andere modellen van het FCA-concern. Voor die modellen is de typegoedkeuring in Italië afgegeven. De minister sluit niet uit dat ook die motoren “onaanvaardbaar emissiegedrag” vertonen. De minister heeft dit aangekaart bij de Italiaanse overheid, die daarop actie heeft aangekondigd.

Voor twee andere varianten van de Jeep Grand Cherokee, te weten de Euro 5b en de Euro 6b heeft de RDW wel de typegoedkeuring afgegeven, maar niet het onderliggende emissiecertificaat. Britse en Amerikaanse instanties zijn echter tot de conclusie gekomen dat ook hier sprake is van ongeoorloofde emissiestrategieën. Ook voor deze voertuigen zal de RDW daarom de typegoedkeuring intrekken wanneer de fabrikant de gevraagde aanpassingen niet verricht.

Effectiviteit

In de brief aan de Kamer gaat de minister ook in op de effectiviteit van software-aanpassingen. In het geval van Volkswagen blijkt dat de emissies bij een VW Tiguan met 13 procent en bij een VW Polo met 26 procent verminderen. In het geval van de Polo heeft TNO de uitstoot onder normale rij-omstandigheden onderzocht. TNO kwam daarbij tot de conclusie dat er voor en na de update nauwelijks verschil zit in de NOx-emissies. In de praktijk overschrijdt de uitstoot de toen geldende Euro 5-norm met een factor 3,5. Een software-update hoeft dus niet tot gevolg te hebben dat de emissie verbetert, lees: vermindert. Door het element uit de software te halen dat herkent of een auto in een testomgeving staat, of daadwerkelijk op de weg rijdt, voldoet de software aan de wet en is de in Duitsland afgegeven typegoedkeuring geldig.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3423 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.