‘Rekeningrijden invoeren in Nederland’

Nederland moet het rekeningrijden gaan invoeren en in ruil daarvoor de belastingen op brandstof en voertuigen verlagen. Die aanbeveling doet de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO heeft sterke kritiek op het energiebeleid van Nederland dat te zwaar leunt op fossiele brandstoffen.

De laatste keer dat er een voorstel werd gedaan voor het invoeren het rekeningrijden was in 2005. Dat voorstel haalde het niet vanwege te hoge kosten en een gebrek aan steun bij automobilisten. Dat was volgens de OESO een gemiste kans. De organisatie verwacht dat rekeningrijden in de Randstad kostenneutraal kan worden ingevoerd door de belasting op de aankoop van auto’s (BPM) en het autobezit te wijzigen, alsook de accijnzen te verlagen. Mocht dit desalniettemin niet lukken dan pleit de organisatie voor een ontmoedigingsbeleid in de grote steden door bijvoorbeeld de parkeertarieven drastisch te verhogen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.