Twintig miljoen voor MaaS-projecten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en zeven regio’s investeren 20 miljoen euro in proefprojecten betreffende Mobility as a Service.

Voor de pilotprojecten worden in het kader van Mobility as a Service (MaaS) specifieke bereikbaarheidsoplossingen geboden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven lichtte het belang van MaaS en de plannen daarvoor deze week toe in een brief aan de Tweede Kamer. “Makkelijk en snel van je huis naar je werk. Overstappen van de trein in de taxi, deelauto of op de fiets. Zonder gedoe en met betrouwbare reisinformatie. Een mooie innovatieve oplossing om onze steden bereikbaar te houden. Ik vind het belangrijk dat we flexibel zijn: een reiziger moet kunnen variëren tussen de auto, ov en de fiets. Niet de manier waarop je reist, maar de reiziger staat centraal. Zo werken we aan duurzame mobiliteit.”

Zeven pilots

De pilots hebben een maximale looptijd van drie jaar. “De eerste stap is nu dat er een samenwerking tussen meerdere partijen rond MaaS ontstaat. De tweede stap is om bedrijven en/of consortia te selecteren die geschikt zijn om een van de pilots uit te voeren.” Voor de Zuidas in Amsterdam moet een app uitkomst bieden bij het beter op elkaar laten aansluiten van verschillende vormen van vervoer. Voor luchthaven Rotterdam-The Hague Airport moet de MaaS-pilot een oplossing brengen voor het probleem dat de luchthaven nu eigenlijk alleen met de auto goed bereikbaar is. In Eindhoven ligt de focus op duurzame en CO2-neutrale mobiliteit. De provincie Limburg krijgt een pilot die met name mobiliteit over verschillende landsgrenzen heen moet verbeteren. In de krimpregio Groningen-Drenthe moet een MaaS-oplossing ervoor zorgen het bestaande vervoer te ontsluiten en het platteland bereikbaar te houden. In Overijssel ligt de focus op doelgroepenvervoer en hoe dat is te integreren in het reguliere vervoer. De pilot in Vinex-wijk Leidsche Rijn in Utrecht tenslotte moet een oplossing bieden voor het probleem dat er veel auto’s gebruikt worden voor korte ritten (minder dan 7,5 kilometer). Kennis- en netwerkorganisatie Automotive Insiders organiseert op 3 juli een bijeenkomst over Mobility as a Service.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters