Rendement autodealers zonder NOW gehalveerd

Zonder de NOW-regeling, waarmee het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen deels wordt gecompenseerd, bedroeg het rendement van autodealers 0,30 procent. Dat is een halvering ten opzichte van 2019.

Dat blijkt uit de nieuwste Bovag Branchebarometer. Dankzij de NOW-regeling hebben de autodealers gemiddeld nog een netto resultaat gerealiseerd van 0,87 procent.

34.000 euro

In absolute bedragen was het nettoresultaat zonder NOW-effect nog geen 34.000 euro groot in 2020, terwijl dat een jaar eerder zo’n 69.500 euro was. De totale omzet van het gemiddelde dealerbedrijf daalde met bijna 8 ton tot 11,2 miljoen euro en het aantal voltijdsmedewerkers per vestiging nam ruim 10 procent af tot 15,3. Per dealer waren er eind vorig jaar nog 3,6 verkopers en 5,8 monteurs in dienst en met die bezetting wordt het nagenoeg onmogelijk om een vestiging zes dagen per week rendabel open te houden, aldus Bovag.

Gefactureerde uren

De absorptieratio, oftewel de mate waarin aftersales de totale kosten van het dealerbedrijf kan dekken, daalde van 75,1 procent in 2019 naar 70,3 procent in 2020. Het aantal nieuwe personenauto’s daalde vorig jaar met ruim 20 procent, maar omdat de occasionverkoop op peil bleef en het aanbod schaars was, verbeterden de brutomarges bij de afdeling verkoop.

In de werkplaats nam het aantal gefactureerde uren per monteur met bijna 5 procent af tot 1257, terwijl het aantal monteurs dus ook daalde. Desondanks steeg de omzet per monteur tot boven 140.000 euro, hetgeen duidt op een verhoging van het uurtarief. In het magazijn werd een omzetdaling van ruim 11 procent genoteerd.

Onhoudbaar

Volgens Bert de Kroon, voorzitter van Bovag Autodealers, is het huidige businessmodel voor autodealers niet langer houdbaar. De dalende nieuwverkopen kunnen niet langer worden gecompenseerd door een grotere focus op de occasionverkoop en het verhogen van het werkplaatstarief. “De productiviteit en efficiency in de werkplaats zijn wederom afgenomen en met de afname in het personeelsbestand zijn de duurdere medewerkers gebleven met hogere gemiddelde loonkosten tot gevolg. En hoe ga je uit een nettoresultaat van 0,3 procent zonder NOW-bijdrage de uitgestelde belastingen terugbetalen en noodzakelijke investeringen doen? Denk aan de roetdeeltjesteller die vereist wordt voor de apk voor diesels en voor de verlangde energiebesparende maatregelen. De kosten van het huidige distributiemodel zijn voor dealers nu echt niet meer realistisch ten opzichte van de opbrengsten. De samenwerking binnen het netwerk moet meegroeien en moderniseren. Dat betekent minder zware investeringseisen, hogere vergoedingen voor werkzaamheden, gezamenlijke inspanningen om de klant vast te houden, data delen enzovoorts.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2970 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *