Winst Stern nog maar half miljoen

486.000 euro. Dat is de winst die de Stern Groep in 2018 heeft gemaakt, zo blijkt uit de jaarcijfers. In 2017 was dat nog 7,5 miljoen. De omzet nam af met 6,5 miljoen euro tot een totaal dat nog altijd 1,1 miljard bedraagt.

Stern Groep maakt in de jaarcijfers onderscheid tussen verschillende bedrijfsonderdelen: dealergroep, verhuur en lease, schadeherstel en overige.

Dealergroep

Bij de verkoop van nieuwe auto’s maakte Stern in 2018 een iets betere marge. Volgens de toelichting bij de jaarcijfers was dit vooral het gevolg van de beslissing om terughoudend te zijn bij het inschrijven voor grote tenders voor bijvoorbeeld leasemaatschappijen, leveringen waar doorgaans een geringe marge op zit. Zodoende verkocht Stern in 2018 2,7 procent minder personenauto’s (totaal 23.595, marktaandeel 5,3 procent) en 1,8 meer bedrijfswagens (totaal 5711, marktaandeel 7,2 procent) dan in 2017. De marge op de verkoop nieuw was uiteindelijk iets beter dan in 2017. Ook de omzet en de marge op aftersales (werkplaatsen en onderdelen) namen licht toe. Door een hoog ziekteverzuim in de werkplaatsen in het eerste halfjaar van 2018 en de krapte op de arbeidsmarkt zijn in 2018 tijdelijk veel monteurs ingehuurd. Omdat deze minder ervaring hebben met de betreffende merken zijn faal- en coulancekosten in de werkplaatsen belangrijk toegenomen. De personeelskosten stegen uiteindelijk met 2,6 procent, waardoor de dealergroep een bedrijfsresultaat van 3,2 miljoen euro realiseerde, aanzienlijk lager dan de 4,9 in 2017.

Mobility solutions

Het aantal mobiliteitscontracten van Stern Mobility Solutions (SternLease, SternPartners en SternRent samen) kwam eind 2018 op 16.062, een toename van 13,0 procent ten opzichte van eind 2017. Hoewel de leasevloot in 2018 met 16,3 procent is toegenomen tot 12.818 voertuigen nam het bedrijfsresultaat van Stern Mobility Solutions af van 10,3 miljoen in 2017 naar 9,0 miljoen in 2018. Dit heeft volgens Stern voornamelijk te maken met het lagere restwaarderesultaat en de toename van het aandeel privélease in de vloot.

Stern Car Services

De omzet van de Stern Point-vestigingen (schadeherstel, kleine reparaties en bedrijfswageninrichting) nam in 2018 toe met 8,7 procent. Het bedrijfsresultaat was desondanks negatief (665.000 euro), voornamelijk door aanloopverliezen van de in 2017 doorgestarte vijf vestigingen en als gevolg van reorganisatiekosten in verband met de integratie van Stern Tec in SternPoint. Toch was dit verlies minder dan in 2017, toen het bedrijfsresultaat uitkwam op -1,0 miljard.

Overige

Het bedrijfsresultaat van het segment Overige kwam in 2018 uit op -4,4 miljoen euro tegenover -1,6 miljoen in 2017. Daar zitten onder meer de kosten in van reorganisatie en de verkoop van Stern Lease aan ALD. Stern heeft er bewust voor gekozen niet alle holdingkosten aan de segmenten door te belasten, waardoor het bedrijfsresultaat van het segment Overige per definitie negatief is.

Aandeel

De jaarcijfers werden donderdag 21 maart nabeurs bekendgemaakt. Bij opening van de beurs op vrijdag noteerde het aandeel Stern Groep een koers van 16,60 euro, bijna 6 procent lager.

Vooruitzichten

Voor 2019 verwacht de Stern Groep betere resultaten. De resultaten over de eerste twee maanden van 2019 zijn in ieder geval al een miljoen euro beter dan in dezelfde periode in 2018. Met name de eind 2018 genomen maatregelen moeten in 2019 leiden tot beduidend lagere personeelskosten.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3055 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters