Focwa maakt punt van kalibratie

Rijhulpsystemen als ADAS staan in de belangstelling, ook van brancheorganisatie Focwa, die met name wijst op de noodzaak van kalibreren na schadeherstel.

Naar aanleiding van de publicatie van de Branchemonitor Schadesector 2018-2030 dook de media massaal op de ADAS-systemen. Het FD concludeerde zelfs dat dergelijke systemen leiden tot meer ongelukken. Nu ging dat wat ver, maar onderzoeker Leo Oude Essink concludeerde naar aanleiding van het rapport wel “dat de komst van dergelijke systemen in ieder geval nog niet direct zorgt voor een verlaging van de schadefrequentie.”

Kalibreren

Met betrekking tot het belang van kalibreren van rijhulpsystemen nadat schadeherstel heeft plaatsgevonden, laat Femke Teeling, directeur Focwa weten: “Auto’s bezitten een veelvoud aan sensoren die allemaal goed moeten functioneren. Doen ze dat niet, kan dit ongelukken tot gevolg hebben. Wij streven daarom naar een branche brede erkenning van de noodzaak tot kalibreren na (ruit)schadeherstel. Samen met onder andere de opdrachtgevers willen we zo komen tot een branche brede visie zodat het voor iedereen helder is wanneer de kalibratie uitgevoerd moet worden. En uiteindelijk is de weggebruiker de winnaar, want de verkeersveiligheid zal hierdoor toenemen.”

Congres

Ook tijdens het Focwa-congres op 3 oktober besteedt de brancheorganisatie aandacht aan dit onderwerp. Tijdens exclusieve workshops voor haar leden worden (ruit)schadeherstellers meegenomen in onder andere ontwikkelingen in calculaties en mogelijkheden om kalibraties op de juiste manier op te voeren.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters