Band blijkt crisisbestendig product

Net als zoveel sectoren wordt ook de bandensector geplaagd door prijsstijgingen, veroorzaakt door hogere prijzen voor grondstoffen (onder andere door de oorlog in Oekraïne) en hogere logistieke kosten, met name voor banden afkomstig uit Azië. Een andere belangrijke ontwikkeling in de bandenbranche is het groeiende marktaandeel voor de grotere maten.

ASM | 14062022 | Bron: WESP, bewerking ASM

Na de prijsverhogingen in het begin van dit jaar hebben enkele fabrikanten ook in mei de prijzen naar boven bijgesteld. Ondanks die hogere handels- en retailprijzen is de omzetontwikkeling in de Nederlandse bandenvervangingsmarkt goed. Het toenemende aandeel EV’s en hybrides zorgt nog steeds voor een relatief hogere bandenslijtage en dus voor een stijging van de bandenvolumes en -omzet. De EV-consument moet kennelijk nog wennen aan zijn ‘gaspedaal’.

Aanjagers

Belangrijke aanjager van de bandenverkoop is, naast de elektrische auto, het fors gestegen aantal personenauto’s met een grotere bandenmaat (18 en 19 inch), waaronder suv’s. Uit data van een aantal bandengrossiers blijkt de 18 inchband de afgelopen zes maanden de bestverkochte band te zijn, een trend die naar verwachting nog wel even aan zal houden. De hogere gemiddelde bandenprijs wordt voor 40 tot 50 procent veroorzaakt door een andere mix aan maten, voor het overige deel door de gestegen materiaal- en logistieke kosten.

De apk is die andere, belangrijke stimulans voor de bandenverkoop voor personen- en lichte bedrijfsauto’s. Dat wordt bevestigd in een analyse van WESP-data over de bandenomzet in relatie tot de apk. Daaruit blijkt dat bijna 50 procent van de omzet waar banden onderdeel van zijn, gerelateerd is aan de apk. Deze constatering is overigens niet nieuw. Opvallend is dat deze omzetaandelen tijdens de coronajaren voor het autobedrijf crisisbestendig zijn gebleken.

Banden en apk
Binnen de werkplaatsomzet van het universele autobedrijf nemen banden een belangrijke plaats in. De afgelopen vijf jaar nam het aan banden gerelateerde aandeel in de omzet binnen de totale werkplaatsomzet toe van ruim 21 procent naar ongeveer 24 procent. Vooral in combinatie met de apk is er een duidelijk stijgende lijn. Van de totale bandenomzet bij het gemiddelde universele autobedrijf is volgens WESP-data ongeveer 50 procent gerealiseerd bij een apk-afspraak, al dan niet in combinatie met een onderhoudsafspraak. Ruim 18 procent van de bandenomzet wordt gerealiseerd in combinatie met een onderhoudsbeurt zonder apk. Het overige deel van de bandenomzet komt tot stand door een noodzakelijke bandenvervanging. De conclusie is dan ook dat banden een vaste basis zijn voor de werkplaatsomzet en zorgen voor het nodige klantencontact. In combinatie met de apk is er zelfs sprake van een stijgend aandeel in de omzet.

Competitie

De Europese bandenvervangingsmarkt heeft zich in het eerste kwartaal van 2022 positief ontwikkeld. De Nederlandse markt doet daar niet voor onder. Uit de WESP-analyse over de eerste vier maanden van dit jaar, gebaseerd op werkplaatsdata van bijna 1100 autobedrijven, blijkt dat de gemiddelde omzet in aantallen op 287 stuks banden per autobedrijf lag. Dat is 3,6 procent hoger dan in 2019 en bijna 2,5 procent hoger dan vorig jaar. Dat betekent dat de bij WESP aangesloten autobedrijven op jaarbasis goed zijn voor ruim 900.000 banden in de bandenvervangingsmarkt. Met de plannen van de grote onderdelendistributeurs zou dit jaar de 1 miljoen stuks in zicht kunnen komen. Dat is, gezien de crisisbestendigheid van deze activiteiten, een belangrijke constatering.

ASM | 14062022 | Bron: WESP, bewerking ASM

Toch zijn er factoren aan te wijzen die van invloed kunnen zijn op deze activiteiten. Ten eerste is er de concurrentiestrijd om de bandenklant. Mede door de apk is het universele autobedrijf zo’n beetje het belangrijkste bandenretailkanaal geworden. Door de onderlinge competitie en die met de bandenspecialisten is de band voor de consument een veel zichtbaarder product geworden. Daarnaast is het bandenbewustzijn door branchevereniging VACO nog eens versterkt.

Ten tweede is er de opkomst van de all season- of vierseizoenenbanden. Deze bieden, zeker in het privéleasesegment, het universele autobedrijf de kans om de zakelijke markt te betreden, wat sowieso een klanten-segment is dat steeds meer aansluiting vindt bij het universele autobedrijf. Dat banden een crisisbestendig product zijn, is goed te zien aan de cijfers. In de coronajaren 2020 en 2021 werden er zelfs meer banden verkocht dan in 2019. Dat komt mede doordat het toenemende wagenpark – mede door de sterk gestegen import van jonge occasions – de apk-volumes positief beïnvloedden. Veel belangrijker is de prijsontwikkeling. Werd die in het laatste kwartaal van vorig jaar al enigszins zichtbaar, de eerste vier maanden van dit jaar is de stijging van de bandenprijzen verder toegenomen. Voor de werkplaatsomzet betekent dit dat de omzet in euro’s bij een relatief milde stijging van de omzet in aantallen, fors is gestegen.

Trends

De bandenvervangingsmarkt wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal gereden kilometers; meer kilometers betekent meer slijtage. Milieutechnisch is dat funest (zie kader Fijnstof), maar voor wie banden verkoopt, is bandenslijtage belangrijk voor je omzetpotentieel. Op dit moment lijken er iets minder tanktransacties te zijn en worden er dus minder kilometers verreden. Ondanks de oplopende filedruk ziet ABN Amro aan de pin-betalingen dat er sinds november 2021 minder wordt besteed bij tankstations. Dat is deels food gerelateerd, maar zeker op particulier niveau zal het ook diesel en benzine betreffen. Dat er minder gereden wordt, komt naast de hoge literprijzen deels ook door het nog altijd doorwerkende effect van het toegenomen thuiswerken, wat de laatste twee, drie maanden door diezelfde hoge brandstofprijzen ook nog eens wordt gestimuleerd. Als de huidige prijsniveaus standvastig blijken, kan dat de bandenomzet beïnvloeden. De aanstaande vakantieperiode is ook nog van belang voor de bandenmarkt. De reisbranche verwacht namelijk dat autovakanties populair zullen zijn dit jaar, gezien de negatieve berichtgeving rond Schiphol en de druk op de huishoudportemonnee.

Fijnstof
Banden moeten allereerst bijdragen aan de rijveiligheid. Daarnaast wil de maatschappij dat banden minder milieubelastend zijn. Hoe milieubelastend banden zijn, blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ADAC (de Duitse tegenhanger van onze ANWB). Dat onderzoek leverde het inzicht op dat een band per duizend verreden kilometers gemiddeld 120 gram fijnstof in het milieu brengt (zie ook pagina 28-29). Bij een levensduur van 40.000 kilometer is een band dus goed voor 4,2 kilogram micro-plastics, ofwel 16,8 kilogram per auto.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1788 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.