Niet afwachten, vandaag handelen voor morgen!

Profile maakt zich helemaal op voor de elektrificatie van de aandrijflijnen. Het doet dat met de uitrol van een tot in de puntjes doordacht ‘Profile Electric’-concept in alle Nederlandse en Belgische vestigingen.

Dirk Lambrechts, Directeur Operations, Finance en ICT Profile

Dirk Lambrechts, Directeur Operations, Finance en ICT Profile, vat de strategie voor de toekomst van de multimerkengarages die onder de Profile-franchiseformule werken samen met ‘ACES’ – niet toevallig het Engelse woord voor troeven – wat staat voor ‘Autonomous, Connected, Electrified en Shared’.

Daarbij moeten sommige van deze begrippen ook ruimer gezien worden. Zo maakt een aantal van de vandaag al aanwezige ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance Systems) nu al de overstap naar het concreet autonoom rijden morgen. Driekwart van de nieuw verkochte auto’s zijn vandaag al connected en sturen grote hoeveelheden data door naar de autofabrikanten en diverse mobiliteitsplatformen.

“Een eerste uitdaging die we aanpakken is het e-ready maken van onze franchisenemers”, vertrouwt Dirk Lambrechts ons toe. “De aandrijflijnen worden op één of andere manier geëlektrificeerd. Of dat honderd procent elektrisch wordt met accuvoeding of elektrische ondersteuning van een verbrandingsmotor middels een vorm van hybridetechnologie, dan wel waterstof zal doorbreken, is momenteel nog koffiedik kijken, maar elektrische aandrijving is niet meer uit te sluiten. Daarom hebben we een totaalconcept uitgewerkt om onze Profile-vestigingen in de Benelux e-ready te maken.”

“Een eerste uitdaging die we concreet en op korte termijn aanpakken is het e-ready maken van onze franchisenemers.”

– Dirk Lambrechts –

Deze strategische beslissing wordt onderbouwd door de cijfers van JP Morgan, die voor 2025 een aandeel van negen procent zuiver elektrische auto’s voorspelt, naast drie procent plug-in hybrides en twintig procent diverse hybridevormen. Tegen 2030 zou het aandeel brandstofmotoren van 68 procent in 2025 verder dalen naar slechts 41 procent.

Klavertje vier

Niek Kraak, Manager Franchise Ontwikkeling Benelux, opleiding en kwaliteitscontrole bij Profile, vervolgt: “We willen absoluut vandaag klaar zijn voor wat morgen komt. Er lopen momenteel immens veel ontwikkelingsprocessen voor nieuwe technologie. Sommige zijn zelfs al klaar voor marktintroductie, maar worden toch nog tijdelijk on hold gezet. Zeker is dat de shake-down beweging van technologie zich versneld zal doorzetten in de markt.”

Niek Kraak, Manager Franchise Ontwikkeling Benelux

Het ‘Profile Electric’-concept bestaat eigenlijk uit vier subconcepten, die elk een specifieke invulling krijgen en achtereenvolgens worden geïmplementeerd. Niek Kraak: “Het gaat om training, equipment, branding en tenslotte product & services. Training is de eerste fase die we opstarten voor ons traject dat resulteert in het volledig uitgerolde ‘Profile Electric’-concept. We voorzien drie niveaus voor de cursuspakketten: basic, specialist en expert. Deze niveaus keren terug in elk van de subconcepten, wat bijdraagt tot de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid.”

Profile selecteert de opleidingspartners, waakt ook over de inhoud van de cursuspakketten en ziet toe op de uitvoering. De inhoud kan door de externe partner worden uitgewerkt, door Profile aangeleverd, of een combinatie van beide. Binnen de eigen Profile-organisatie wordt bijgehouden welke kwalificatie alle medewerkers in de vestigingen hebben behaald. Dirk Lambrechts: “Al onze medewerkers moeten minimaal het basic-niveau halen. Daarnaast moet er in elk van onze vestigingen minimaal een medewerker met specialist-kwalificatie zijn om te voldoen aan de verwachtingen voor het ‘Profile Electric’-concept. Wat het hoogste expert-niveau betreft moeten we de evolutie binnen de trainingsfase evalueren. Het is de bedoeling om tot een marktrealistische regionale spreiding te komen van vestigingen met expert-classificatie.”

Knowhow als basis

Kennis over de elektrificatie van de aandrijflijnen is essentieel om e-Ready te zijn. Daarom voorziet Profile aangepaste trainingsprogramma’s. Niek Kraak: “We nemen al onze medewerkers mee in het trainingsbad, zowel diegenen die principieel het onderhoud verzorgen als wie zich hoofdzakelijk met banden bezig houdt. Kennis over de belangrijkste risico’s bij het omgaan met hoogspanning maakt integraal deel uit van deze basisopleiding, die voor alle medewerkers verplicht is. Zo’n tweeduizend mensen zullen in Nederland en België de basistraining volgen.”

‘Het door ons samengestelde uitrustingspakket is bedoeld om de medewerkers met ‘Specialist’- of ‘Expert’-niveau te helpen bij hun werkzaamheden’

– Niek Kraak –

De mensen in de werkplaats moeten de verschillende soorten aandrijflijnen kunnen onderscheiden en benoemen. Ook de algemene opbouw, structuur en functie van componenten in de verschillende types aandrijflijnen mag geen twijfels oproepen na het afwerken van de basistraining. Omdat veiligheid voor alles gaat, moeten alle medewerkers kunnen herkennen wanneer een voertuig over hoogspanning beschikt en wanneer de auto spanningsvrij moet worden gemaakt. In het belang van de veiligheid moet de autotechnicus kunnen bepalen welke handelingen hij mag verrichten na de basistraining, en wat hij moet doorschuiven naar zijn collega met ‘specialist’-niveau.

Wie de basisvorming met succes heeft afgerond kan vrijwillig kiezen om verder te studeren om de volgende niveaus te halen. Het ‘Specialist’-level houdt in dat de autotechnicus een voertuig met hoogspanning spanningsvrij kan maken en na het uitvoeren van de werkzaamheden weer onder spanning kan zetten. Hij/zij moet bekwaam zijn om hoogspanningscomponenten te controleren op hun goede werking, ze te demonteren en vervangen in spanningsloze toestand. Het opzoeken en uitvoeren van de noodprocedures voor de verschillende modellen en merken mag geen geheimen kennen. Ten slotte moeten de medewerkers op ‘Specialist’-niveau gecertificeerd zijn volgens de geldende wettelijke voorschriften.

“In Nederland hebben we de basisvorming al achter de rug, omdat het aantal elektrische auto’s in gebruik er veel groter is”, gaat Niek Kraak verder. “Het is de bedoeling om in de zomermaanden alle vestigingen op ‘Specialist’-niveau te krijgen.”

De allerhoogste trap in het trainingsprogramma is het ‘Expert’-niveau, wat naast de eerder genoemde kennis vereist dat de medewerker in staat is om een diagnose te stellen aan alle componenten van de aandrijflijn van een geëlektrificeerd voertuig. Verder behoren meten en werken aan componenten onder hoogspanning tot de te verwerven competenties. Autotechnici moeten de inwendige opbouw en werking van de diverse hoogspanningscomponenten kennen, begrijpen en kunnen toelichten.

Passende uitrusting ondersteunt de mensen

Simultaan met het vergaren van de noodzakelijke kennis door de technische medewerkers loopt in de eerste fase de ondersteuning in de Profile-vestigingen met zowel de nodige gereedschappen als de technische info/documentatie.

“Het door ons samengestelde uitrustingspakket is bedoeld om de medewerkers met ‘Specialist’- of ‘Expert’-niveau te helpen bij hun werkzaamheden”, licht Niek Kraak toe. “Het gaat dan vooral om geïsoleerde sleutels en schroevendraaiers, nodig om voertuigen onder hoogspanning op een veilige manier en conform de wetgeving, spanningsvrij te maken voor het uitvoeren van reparaties. Voor de autotechnicus met ‘Expert’-niveau wordt de uitrusting aangevuld voor het stellen van diagnoses aan de hoogspanningscomponenten van elektrische voertuigen.”

In het belang van de veiligheid moet de autotechnicus kunnen bepalen welke handelingen hij mag verrichten na de basistraining.

Elke werkplaatsmedewerker met ‘Specialist’ of ‘Expert’-kwalificatie beschikt over een EV-kit, waarin persoonlijke beschermende artikelen als handschoenen en een gezichtsmasker zitten. De ‘Specialist’-autotechnicus beschikt bovendien over een aircoservicestation voor met R1234yf gevulde aircosystemen, tevens voorzien van een spoelfunctie voor olie. Een hoogspanningsmeter en hoogspanning isolatietester zijn de bijkomende instrumenten voor de ‘Expert’-gekwalificeerde autotechnicus.

De ‘Specialist’-autotechnicus beschikt over technische documentatie waarin minimaal de noodprocedure richtlijnen zijn opgenomen voor de voertuigen waarvan hij onderhoud en reparaties verzorgt. De ‘Expert’-medewerker krijgt bovendien toegang tot de originele schakelschema’s en handleidingen voor het demonteren/monteren van componenten in de geëlektrificeerde aandrijflijn van de verschillende automerken.

Technisch en commercieel

De tweede fase voorziet in de training van de baliemedewerkers. In het basisprogramma worden zij voorbereid op het beantwoorden van basisvragen en de zorgen van de EV-rijder. Zij moeten de voor- en nadelen van elektrisch rijden t.o.v. klassieke aandrijflijnen begrijpen en kunnen toelichten aan de klanten. Kennis van het producten- en dienstenaanbod van Profile en dit kunnen communiceren naar de klant spreekt voor zich.
Het ‘Specialist’-niveau focust op het actief promoten en verkopen van het Profile-aanbod met betrekking tot geëlektrificeerde voertuigen. Na het succesvol doorlopen van deze trainingsmodule moet de als ‘Sales Manager’ gekwalificeerde medewerker klanten kunnen adviseren bij het kiezen van de meest geschikte mobiliteitsoplossing(en) naar gelang hun behoeften. Een diepgaande kennis van de specifieke e-producten en e-diensten staat daarbij centraal, inclusief de markt van CPO’s (Charge Point Operator) en EMSP’s (e-Mobility Service Provider).

Kennis over de belangrijkste risico’s bij het omgaan met hoogspanning maakt integraal deel uit van de basisopleiding.

‘Expert’-level is ook bij de commerciële opleidingen de hoogste stap. Wie dit niveau haalt is in staat om TCO-berekeningen uit te voeren voor de verschillende soorten aandrijflijnen en advies en een offerte op maat te maken voor een wagenparkbeheerder. De ‘Expert’-medewerker kan de omschakeling naar green mobility begeleiden, evenals het opvolgen van green mobility-wagenparken die Profile zal beheren.

“Wanneer zowel onze technische als baliemedewerkers evenals de uitrusting van de vestigingen op het gewenste niveau zijn gebracht, zullen we dit ook uitdragen naar de buitenwereld”, vertrouwt Dirk Lambrechts ons toe. “We werken aan een specifieke EV-branding en marketingondersteuning in onze vestigingen, alsook online.”

Zichtbaarheid en volledigheid

Momenteel staat onder het Profile-logo de specialisatie van de vestiging: ‘car service’ of ‘truck tyre service’. Daaronder staan icoontjes voor de geleverde diensten: banden, velgen, apk (niet in België), onderhoud, reparatie en airco. Omdat een aantal diensten inmiddels vanzelfsprekend zijn geworden voor de klanten, wordt er nog nagedacht over het opnemen van de nieuwe services ‘Electric’, ‘Autonomous’ en ‘Shared’ in het bestaande Profile-logo.

Niek Kraak: “We zien onze toekomstgerichte branding ruimer dan enkel het logo en de icoontjes voor de geboden services. Ook de aanwezigheid van een publiek laadstation is een duidelijk signaal naar het publiek. Per vestiging denken we minimaal aan één laadpaal, met goed zichtbare afbakening.”

In een derde fase in de uitrol van het ‘Profile Electric’-concept volgt de introductie van ‘Products & Services’. “Een vestiging moet wel de eerste drie fasen met succes hebben afgewerkt alvorens ze hiermee aan de slag kunnen”, benadrukt Dirk Lambrechts. “Daarbovenop zullen er specifieke trainingen ontwikkeld worden rond de EV Products & Services, die op ‘Specialist’-niveau gepland staan”, vervolledigt Niek Kraak.

Profile wil zich in de markt profileren met een ‘one stop shop’-aanbod voor zowel de gebruiker van een geëlektrificeerd voertuig als de fleetmanager. Het aanbod zal kunnen bestaan uit laadstations, laadpassen, laadkabels, onderhoud en reparaties voor EV’s, specifieke banden voor EV’s, cleaning service, enzovoort. Hierin moeten nog definitieve keuzes worden gemaakt. Dirk Lambrechts: “We verwachten dat er in de komende jaren nog een aantal automerken zal opstarten in de Benelux-markten, met een zuiver elektrisch aanbod. Wij zijn met ons ‘Profile Electric’-concept in staat hen een volledig paraat netwerk voor service en herstellingen aan te bieden.”

In een laatste fase zullen de ‘Expert’-vestigingen worden bepaald, die een regionale functie zullen hebben voor het oplossen van complexe storingen. Deze vestigingen hebben minstens één technische medewerker die alle trainingsprogramma’s met succes heeft afgerond en de ‘Expert’-kwalificatie heeft behaald, alsook één commerciële medewerker met ‘Sales Expert’-niveau. “We voorzien de voltooiing van ons ‘Profile Electric’-concept met de installatie van de Expert-vestigingen in de eerste maanden van 2021”, verwacht Dirk Lambrechts. “De andere vestigingen met medewerkers tot op ‘Specialist’-niveau zullen al in het najaar zichtbaar worden naar de buitenwereld. Eind dit jaar verwachten we al onze vestigingen in Nederland en een groot aantal vestigingen in België op dit niveau te brengen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.