50 miljoen euro voor fietsveiligheid

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zet 50 miljoen euro opzij voor fietsveiligheid. Daarbij wordt onder meer ingezet op het voorkomen van enkelvoudige ongevallen. Dat zijn ongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemer betrokken was.

In 2019 was bij ruim 80 procent van de ernstige fietsongevallen geen motorvoertuig betrokken. Ook uit onderzoek van VeiligheidNL naar ongevallen met (elektrische) fietsers en snor- en bromfietsers in de periode 2020-2021 blijkt dat het grootste deel van de ongevallen met elektrische fietsers een ongeval betreft zonder botsing met een andere verkeersdeelnemer.

Minister Harbers: “Voor de komende jaren wordt een forse toename voorspeld in het aantal fietsslachtoffers. Ik vind het belangrijk om die trend te keren. Fietsen is immers gezond, goedkoop en gemakkelijk. Daarom zet ik nu extra in op de veiligheid van fietsers. Met medeoverheden is afgesproken hiervoor 50 miljoen euro beschikbaar te stellen. Samen doen we al veel op verkeersveiligheid, maar met dit bedrag doen we daar een schep bovenop.”

Om de fietsveiligheid gericht te verbeteren zijn vier focuspunten vastgesteld, met naast het voorkomen van enkelvoudige ongevallen aandacht voor ouderen, voor kinderen en sport- en schoolomgevingen, en voor drukte op het fietspad.

Fietsinfrastructuur

Het kabinet maakte vorige week bekend 780 miljoen euro te investeren in fietsinfrastructuur. Een belangrijk punt waarin geïnvesteerd wordt, is in de verdere  aanleg van doorfietsroutes in het hele land. Dat zijn brede fietspaden waar geen of zo min mogelijk kruisend verkeer is, zodat fietsers vlot en veilig kunnen doorfietsen.

Op 22 november werd tevens een SWOV-onderzoek gepubliceerd, waarin geconcludeerd wordt dat het te ambitieus is om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren. Zelfs met extra maatregelen zal die halvering niet worden gehaald, in het meest gunstige geval kan het aantal verkeersdoden wel worden gehalveerd.

Minister Harbers blijft zich onverminderd inzetten voor het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Daarom volgt hij het SWOV-advies om maatregelen te nemen op de grootste risico’s. Daaronder valt fietsveiligheid, maar ook meer 30 kilometer per uur rijden binnen de bebouwde kom.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3841 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *