Acea smeekt om Brexit-deal

Aan de vooravond van weer een Brexit-top spreekt de koepelorganisatie van autofabrikanten Acea zijn angst uit dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese unie treedt zonder deal.

Autofabrikanten, zowel in het VK als in Europa, ontvangen elke dag miljoenen onderdelen om auto’s te kunnen produceren. Zij vertrouwen op ‘just-in-time’ en ‘just-in-sequence’ levering, zonder oponthoud. Zo steken elke dag alleen al 1100 vrachtwagens het Kanaal over om onderdelen te leveren aan de autofabrieken in het VK. Wanneer er geen afspraken komen over het vervoer van goederen tussen het VK en Europa, komt een soepele wederzijdse onderdelenlevering in gevaar. “Onze leden maken al rampenplannen en zoeken naar magazijnruimtes om onderdelen op te slaan”, aldus Erik Jonnaert, secretaris-generaal van Acea. “De ruimte die daarvoor nodig is zou echter enorm groot en duur zijn. Sommige van onze leden plannen ook een tijdelijke stopzetting van de productie.”

10 procent

Volgens de regels van de wereldhandelsorganisatie WTO zou een tarief van 10 procent moeten worden toegepast op alle auto’s die worden verhandeld tussen het VK en Europa. Jonnaert: “We mogen niet vergeten dat de winstmarges in onze sector aanzienlijk lager zijn dan 10 procent. Uiteindelijk zullen deze extra kosten worden doorberekend aan de consument, of moeten worden geabsorbeerd door de fabrikanten. De klok tikt, maar het is nog niet te laat. Daarom dringen we er bij de onderhandelingsteams aan beide zijden op aan hun inspanningen te verdubbelen om met succes een deal te sluiten.”

Clepa

Sigrid de Vries, secretaris-generaal van de koepelorganisatie van Europese toeleveranciers Clepa, ondersteunt de noodkreet van Acea: “Alles moet worden gedaan om het toekomstige verkeer van goederen, diensten en personen probleemloos te laten verlopen. Auto-onderdelen gaan vaak meerdere keren de grens over voordat het uiteindelijke product de consument bereikt, inclusief verkeer over het Kanaal. Elke verandering in de mate van integratie van de waardeketen heeft een negatief effect op de concurrentiepositie van individuele bedrijven en de sector als geheel.” “Vooral kleinere bedrijven hebben niet de IT-platforms of het personeel om zelf grensoverschrijdend verkeer te regelen. Onze leden willen van beleidsmakers eigenlijk maar één ding: neem de onzekerheid over de Brexit weg, zo snel mogelijk, te beginnen met een overeenkomst die de uittreding regelt, zodat we straks niet met zijn allen aan de rand van de afgrond staan.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters