Advocaat Tigchelaar handelde onrechtmatig

Advocaat H. Boonenkamp heeft onrechtmatig gehandeld door misbruik te maken van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Boonenkamp bestookte de Wob met het opvragen van flitspaalfoto’s en haalde zo meer dan een ton binnen. Hij zegt dit in opdracht van Tigchelaar Groep te hebben gedaan.

De Raad van State meent dat de advocaat willen en wetens honderden Wob- verzoeken heeft ingediend om zo stelselmatig de regeling te frustreren. Immers als de Wob-verzoeken niet binnen een bepaalde termijn worden afgehandeld levert dat de aanvrager een vergoeding op die kan oplopen tot 1200 euro. Boonenkamp zou zo 102.540 euro hebben binnengesleept.

Hij wist de aanvragen ook goed te verstoppen, aldus de Raad van State: ‘Noch in de aanhef van deze faxberichten noch in de slotalinea met de conclusie is vermeld dat het faxbericht een ingebrekestelling bevat. Het woord “ingebrekestelling” of een vervoeging daarvan wordt vermeden. Deze verkapte wijze van in gebreke stellen bemoeilijkt de herkenning.’ Verder meent de RvS dat de advocaat de Wob-verzoeken heeft gebruikt met kennelijk geen ander doel om geldsommen te incasseren. Derhalve heeft de advocaat misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid. RvS heeft de zaak niet-ontvankelijk verklaard.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.