Automobilist veel langer in files

Het afgelopen jaar stonden we veel langer in de file dan in 2014. De filezwaarte nam dit jaar toe met 20 procent. ANWB verwacht dat de files de komende jaren alleen maar langer zullen worden. In 2015 was dat met name goed te merken in de regio’s Utrecht en Den Haag. Daar steeg de filezwaarte met zelfs 35 procent.

De economische groei in Nederland resulteert volgens ANWB in meer verkeer op de weg. Na een jarenlange daling zien we de sinds het voorjaar van 2014 het aantal files weer toenemen. Niet alleen in de Randstad maar ook in de andere delen van het land groeit de verkeershinder. Op wegen waar extra rijstroken zijn aangelegd neemt het oponthoud wel af maar de totale vertraging door files neemt weer toe.

In de ochtendspits stond er in het afgelopen jaar in het hele land 16 procent meer file, overdag circa 12 procent en in de avondspits zelfs 29 procent meer. In de filetoptien zijn geen opvallende verschuivingen te zien, wel is de filezwaarte (ofweld de lengte maal de duur van de file) op de grote knelpunten flink gestegen.

In 2015 zijn er op diverse plaatsen extra rijstroken geopend die de doorstroming van het verkeer bevorderen. Op de A1 van Bunschoten tot knooppunt Hoevelaken en op de A7/A8 van Purmerend tot aan Zaandam worden daardoor minder files verwacht. Met de opening van het ontbrekende deel van de A4 tussen Den Haag en Rotterdam verwachten we dat komend jaar de doorstroming op de snelwegen in de regio’s Den Haag en Rotterdam verbetert. Ondanks de forse filegroei is de totale filezwaarte in 2015 nog lang niet op het niveau van voor 2009, voor het begin van de economische crisis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.