BEM opgelucht: geen pauze rubbergranulaat

De aanleg van kunststof sportvelden met rubbergranulaat van autobanden wordt in Nederland niet opgeschort. Twee moties daartoe, van GroenLinks en de Partij voor de Dieren, haalden gisteren geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Beide partijen riepen op tot een aanlegpauze, in afwachting van vervolgonderzoek door het RIVM naar de milieueffecten van rubberkorrels. Staatssecretaris Van Veldhoven, en met haar een meerderheid in de Kamer, ziet echter geen aanleiding om vooruitlopend op de RIVM-bevindingen, nu al een moratorium in te stellen. “Laten we eerst het onderzoek afwachten. Dan kunnen we zien dat daar uitkomt. Gemeenten en sportkoepels weten dat die onderzoeken eraan komen.”

Emoties

Kees van Oostenrijk, bestuurder van Band en Milieu, is opgelucht dat beide moties zijn verworpen. “We hebben in deze discussie tot mijn spijt vaker gezien dat emoties de overhand nemen en de feiten niet in acht worden genomen. Opschorting van de aanleg van kunstgrasvelden zou onverantwoord beleid zijn. Er zijn namelijk talloze studies die aantonen dat het materiaal geen schade aanricht bij mens en milieu.” Partijen die beweren dat dit wel het geval is, komen volgens Van Oostenrijk “met aantijgingen die op geen enkele manier onderbouwd zijn.” De verwerping van de moties is in zijn optiek “een overwinning van het gezonde verstand en heeft voorkomen dat diverse gemeenten zonder bewijslast fors op kosten zijn gejaagd.”

Ontwerpfase

Wél aangenomen werd een motie van D66 die de staatssecretaris opdraagt in gesprek te gaan met de branche om banden al in de ontwerpfase (grondstoffen) geschikter te maken voor schoon en hoogwaardig hergebruik (‘safe by design’). Van Eindhoven beklemtoonde dat er primair een verantwoordelijkheid ligt voor de producenten, maar gaat nu de dialoog aan om de circulaire milieuwaarde van autobanden te verhogen. Van Oostenrijk zal haar verwelkomen. “We zoeken continu met producenten naar manieren om hierin steeds verder te gaan. Als branche vinden we het van groot belang om daarin het ministerie mee te nemen en zo bij te dragen aan de circulaire economie, waarin Nederland een Europese koplopersrol vervult.” De maatschappelijke en politieke ophef over de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat ontstond in het najaar van 2016 na een uitzending van tv-programma Zembla. De korrels zouden kankerverwekkend zijn.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †