Besparen door investeren in duurzaamheid

Ook in 2019 is het voor ondernemers mogelijk om geld te besparen door te investeren in duurzame initiatieven.

Zo kunnen bedrijven die investeren in technieken die op de Energielijst staan tot 45 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Voor deze zogeheten energie-investeringsaftrek (EIA) is in 2019 in totaal 147 miljoen euro beschikbaar.

Energietransitie

Nieuw in de EIA zijn aftrekposten die te maken hebben met de energietransitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Tevens levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.

Circulaire economie

Voor investeringen in milieuvriendelijke technieken stelt de Rijksoverheid in 2019 in totaal 139 miljoen euro beschikbaar. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de zogenoemde Milieulijst. Met de nieuwe Milieulijst, die op 27 december is gepubliceerd in de Staatscourant, wil het kabinet de financiële overheidsinstrumenten MIA en Vamil meer inzetten voor het aanjagen van een circulaire economie. Het belastingvoordeel geldt voor investeringen in onder andere het verwerken van voedseloverschotten, het verlengen van de levensduur van producten en het weren van microplastics en giftige stoffen uit herbruikbare grondstoffen. Enkele voorbeelden: het MIA\Vamil-voordeel geldt in 2019 ook voor grondstoffenbesparing door bijvoorbeeld de inzet van 3D-printers. Ook het verbeteren van de kwaliteit van het gerecyclede product heeft een prominente plaats op de nieuwe lijst. Het weren van microplastics of zeer zorgwekkende stoffen uit producten en afvalwater valt hier ook onder. Nieuw op de Milieulijst zijn circulaire gebouwen met veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk. Ook nieuw is een voordeel voor ondernemers die hun bedrijfsterrein aanpassen aan het veranderende klimaat.

Elektrische auto

Voortaan biedt MIA\Vamil alleen nog maar belastingvoordeel voor volledig elektrische auto’s. Hybride auto’s zijn van de lijst verdwenen, net als geluidarme mobiele werktuigen met verbrandingsmotor.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3056 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters