Bosch breidt gamma uitlaatgassensoren uit

Naast lambdasondes, deeltjessensoren en differentiaaldruksensoren wordt het Bosch-aanbod nu aangevuld met uitlaatgassensoren en gloednieuwe stikstofoxidesensoren voor de meeste voertuigen op de Europese markt.

Uitlaatgassensoren monitoren met uiterste precisie de samenstelling van de uitlaatgassen monitoren. De sensoren dragen zodoende bij aan het naleven van de wettelijke emissiegrenswaarden.

Stikstofoxidesensoren

Stikstofoxidesensoren meten de hoeveelheid stikstofoxide (NOx) stroomafwaarts van de SCR-katalysator. Sommige motortypes hebben een tweede stikstofoxidesensor stroomopwaarts van de katalysator. Deze sensoren regelen de hoeveelheid ureum (AdBlue) die in de katalysator wordt geïnjecteerd voor de selectieve katalytische reductie (SCR) om zo de NOx-uitstoot te verminderen. Daarnaast monitoren ze ook de SCR-componenten. Omdat SCR-technologie steeds vaker wordt gebruikt, worden stikstofoxidesensoren ook voor de aftermarket en de werkplaats steeds belangrijker. Het huidige Bosch-assortiment bevat twintig referenties en wordt continu uitgebreid.

Uitlaatgastemperatuursensoren

Uitlaatgastemperatuursensoren kunnen op verschillende plaatsen in het uitlaatgaskanaal van diesel- en benzinemotoren worden gemonteerd. Ze meten de temperatuur van de uitlaatgassen en sturen een elektrisch signaal naar de motorregeleenheid. In dieselmotoren bewaken uitlaatgastemperatuursensoren de temperatuur van het roetfilter. Ze leveren daardoor een aanzienlijke bijdrage aan de naleving van de emissiegrenswaarden en aan een vermindering in het brandstofverbruik. In benzinemotoren worden uitlaatgastemperatuursensoren gebruikt om kritische componenten te beschermen, zoals katalysatoren en turbochargers. Sinds september 2020 bevat het Bosch-assortiment voor de aftermarket ongeveer negentig referenties voor de meeste voertuigen op de Europese markt.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3420 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.