Bovag Coronamonitor: iets lager vertrouwen

Aan de vooravond van Prinsjesdag heeft Bovag weer een corona-peiling uitgevoerd onder zijn leden. 47,9 procent van de respondenten rapporteert een omzetdaling. Dat is ruim onder de 58,9 procent van de vorige keer (week 25).

Het vertrouwen van ondernemers dat hun bedrijf niet het loodje zal leggen door de coronacrisis komt ditmaal uit op 82,3%. Drie maanden geleden was dat nog 85,2%. Verder meldt ruim 47% minder winst te maken – of zelfs verlies te lijden – ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gevraagd naar de impact op de bedrijfsvoering meldt 43 procent ‘gewoon’ te blijven investeren. Een kwart daarentegen investeert minder, 19 procent schuift de middelen voorlopig door. Opvallend is de sterke daling van het percentage bedrijven dat binnen drie maanden krediet nodig heeft: van 63 procent in juni naar iets meer dan 5 procent nu.

Online verkoop

Ruim 23 procent van de respondenten zegt veranderingen door te gaan voeren in de bedrijfsvoering. Meest genoemd: nieuwe activiteiten opstarten. Ook wordt gedacht aan meer investeren in online verkoop (6,3%), de zaak ter overname aanbieden (2,8%), voor de eerste keer investeren in online verkoop (1,8%) of stoppen met het bedrijf (0,5%). Op personeel vlak is sprake van een lichte verslechtering: 24,7% denkt mensen te moeten ontslaan, terwijl dat in juni ‘slechts’ 23,2% was. De keus valt het meest (59,1%) op werkplaatsmedewerkers, gevolgd door kantoorpersoneel (28,2%) en verkoopmedewerkers (18,8%).

Liquiditeit

De impact van corona op de bedrijfsvoering vertaalt zich volgens de gepeilde Bovag-achterban het meest in een dunnere orderportefeuille (46,6%), minder klanten (44,3%), afnemende orders voor de werkplaats (40,0%), leveringsproblemen van (toe)leveranciers (31,2%) en in een gedaalde liquiditeit (29,1%).

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *