Bovag en RAI gematigd positief over autobrief

De autobrief die staatssecretaris Weekers donderdagmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, ligt voor wat betreft de korte termijn in lijn met de visie van de autobranche. RAI Vereniging en Bovag zijn daarom na eerste lezing redelijk tevreden met de ideeën van de staatssecretaris. Teleurstellend is het ontbreken van een middellange en lange termijn visie.

RAI Vereniging en Bovag reageren positief op de invoeringstermijnen die de branche worden gegund voor de nieuwe belastingregels. De eerste maatregelen worden op 1 juli 2012 van kracht. Andere maatregelen worden geleidelijk ingevoerd.

Het opheffen van (een deel van) de vrijstellingen in BPM en MRB zal naar het oordeel van RAI Vereniging en Bovag leiden tot minder onnodige marktverstoring. Op dit moment valt ruim dertig procent van de nieuw verkochte auto’s onder één of andere (BPM of MRB) belastingvrijstelling. Naar verwachting zal dat aandeel dalen naar twaalf procent BPM-vrijgestelde auto’s.

Ook de aanpassing van de grenswaarden van de CO2-uitstoot kan op instemming rekenen. “De gedachte om in 2015 te komen tot één tabel met grenswaarden van de CO2 uitstoot is een goede keuze van de staatssecretaris”, aldus Peter Janssen, directeur RAI Vereniging. “Een gram CO2 is een gram CO2 ongeacht door welke brandstofsoort deze wordt veroorzaakt. Daarom is het goed dat er over vier jaar geen onderscheid meer is in diesel- of benzineauto’s daar waar het de emissie van CO2 betreft. De uitstoot van de auto is de norm en niet de techniek van de auto.”

Algemeen directeur Koos Burgman van Bovag is tevreden met de tijdelijke MRB-vrijstelling van de categorie personenauto’s met een uitstoot tot 50 gram CO2 . “Daarmee sluit de staatssecretaris aan bij Europese wetgeving waarin voor deze voertuigen zogenoemde ‘super-credits’ verkregen kunnen worden.”

Kritiek op de brief is er ook, beide organisaties geven aan dat de focus van de brief te veel ligt op de korte termijn. Biobrandstoffen worden wel besproken maar hun emissievoordelen komen in deze brief niet naar voren terwijl gebruik van die soort brandstof zeker ook bijdraagt aan de verduurzaming van vervoer. Ook dat is een gemiste kans, aldus Bovag en RAI Vereniging.

Esmée Dirkse

Webmanager, officemanager, eventmanager; Esmée draait er haar hand niet voor om. In de afgelopen jaren heeft het takenpakket voor Aftersales Magazine een mooie evolutie laten zien, waarvan de gepubliceerde berichten slechts een kleine afspiegeling zijn.

Van Esmée Dirkse zijn er nog 2717 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Esmée Dirkse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.