Bovag en vakbonden nu al eens over cao

Onderhandelaars van Bovag en de vakbonden zijn ruim een maand na de start van de cao-onderhandelingen al een, wat zij zelf noemen, ‘crisis-cao’ overeengekomen. De cao geldt voor zeventien maanden en wordt nu ter goedkeuring aan de achterban voorgelegd.

Belangrijkste onderdeel van het overeengekomen resultaat is een bescheiden loonsverhoging van 1 procent voor 2021 en 1 procent over de eerste maanden van 2022. Onder de cao Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven vallen zo’n 80.000 werknemers en 12.000 werkgevers.

Rust en duidelijkheid

Bovag-onderhandelaar Peter Niesink: “Deze crisis-cao geeft werkgevers en werknemers duidelijkheid voor komend jaar en creëert daarmee arbeidsrust. Dat is belangrijk in deze moeilijke corona-tijd. De cao heeft als doel de sector, zowel werkgever als werknemer, in deze tijd de noodzakelijke steun te bieden. Het is daarbij belangrijk aantrekkelijk te blijven als branche en uitstroom van goede vakkrachten en leerlingen te voorkomen. De gesprekken waren dan ook vanaf het begin zeer constructief van twee kanten. We leggen dit voorstel nu voor aan onze achterban, zoals de vakbonden dat ook zullen doen.”

Gematigde loonstijging

De gematigde loonstijging houdt gelijke tred met de inflatie. Tegelijkertijd biedt het de bedrijven, die alle de gevolgen van de coronacrisis voelen, zekerheid over het budget voor 2021. Om de crisis te kunnen bestrijden zijn ook zogenoemde crisisbestrijdingsdagen in het cao-voorstel opgenomen. FNV-onderhandelaar Albert Kuiper: “Als bedrijven in problemen zijn, kunnen zij de loonsverhoging bijvoorbeeld uitstellen in ruil voor extra vrije dagen, die we ‘crisisbestrijdingsdagen’ noemen. En als bedrijven overheidssteun krijgen via de NOW 2- en 3-regeling, hoeven zij de eerste loonsverhoging helemaal niet te betalen.”

Zwaarwerkregeling

Een regeling voor zwaar werk, conform het pensioenakkoord, is ook onderdeel van het voorstel. Kuiper: “Zo kunnen mensen drie jaar voor begin van hun AOW stoppen met werken. Ook worden de afspraken over het generatiepact omgezet van een pilot naar een definitieve regeling. Daarnaast willen de werkgevers leerwerkplaatsen te behouden.”

Vervroegde uittreding

Een ander element uit het pensioenakkoord is de eigen regeling voor vervroegde uittreding. Bovag-voorzitter Han ten Broeke: “Daarmee geven we nadere invulling aan de RVU-regeling zoals die in het Pensioenakkoord van het kabinet is vormgegeven. Het mooie is dat de uittreders tevens ruimte maken voor jonge mensen met hun waardevolle actuele kennis en vaardigheden. De les van de vorige, financiële crisis in 2009 was immers dat we juist jonge mensen in onze sector moeten behouden. In dat kader zien we dat de instroom van leerlingen nu weer onder druk staat. Om die instroom te stimuleren, is in deze cao afgesproken dat een werkgever die een leerwerkplek ter beschikking stelt aan een eerstejaars BBL-leerling, deze cao-periode een financiële tegemoetkoming ontvangt.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2390 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *