Bovag overweegt oprichting schadeafdeling

Uit een onderzoek onder Bovag-leden met schadeherstel blijkt dat deze moeite hebben met het dubbellidmaatschap van zowel Bovag als Focwa, alsmede het naast elkaar bestaan van verschillende cao’s. Ook voelen ze zich niet goed vertegenwoordigd. Bovag overweegt het oprichten van een nieuwe schadeafdeling.

Dat zijn de voorlopige conclusies van een verkenning van de schademarkt die Bovag momenteel onder de leden uitvoert. Voor het onderzoek wordt gesproken met onder meer holdings, individuele leden, schadeketens en verzekeraars. Een eerste inventarisatieronde leert dat de kennis van technologische ontwikkelingen bij autobedrijven en de vakkennis van schadeherstelbedrijven elkaar steeds meer raken. Daarnaast vragen technologische ontwikkelingen en mede daaruit voortvloeiende juridische aansprakelijkheden om meer samenwerking tussen verzekeraars, leasemaatschappijen, schadeherstelbedrijven en autobedrijven.

Nieuwe schadeafdeling

Binnenkort wordt het resultaat van de uitgebreide verkenning gedeeld en besproken met een relevante groep leden. Het Bovag-verenigingsbestuur neemt op basis van de input van de geconsulteerde leden een besluit over de vervolgstap. Dat besluit wordt daarna voorgelegd aan de ledenraad. De vervolgstap kan uiteenlopen van niets doen, tot het oprichten van een nieuwe, volwaardige schadeafdeling. Bovag verwacht hier halverwege dit jaar duidelijkheid over te kunnen geven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.