Bovag/RAI: stikstof-effect lagere snelheid marginaal

Generieke verlaging van de maximumsnelheid levert volgens Bovag slechts “marginaal” minder stikstofdepositie op (hooguit 0,24 procent). De brancheorganisatie stelt dat op basis van bestaand onderzoek en reageert ermee op de maatregelen die het Adviescollege Stikstofproblematiek gisteren presenteerde.

Een van de ingrepen die voorzitter Remkes opperde betreft een maximumsnelheid op snelwegen van 100 in plaats van 130 kilometer per uur. Net als Bovag heeft RAI Vereniging haar bedenkingen. “Vooralsnog wordt de maatregel onderbouwd met grafieken die gaan over emissies. En emissies gaan over meer dan alleen stikstofoxiden; ook over CO2 en fijnstof”, zegt voorzitter Steven van Eijck.

Depositie

Bovag verwijst naar “meerdere bronnen”, waaronder het RIVM. Die hebben de impact van wegverkeer op de totale depositie (neerslag) van stikstof in Nederland onderzocht. Een algemene snelheidsverlaging verlaagt volgens deze partijen de stikstofdepositie met 0,13 procent. In combinatie met een lagere snelheid op alle tweebaanswegen (van 100 naar 80 kilometer per uur) bedraagt het effect 0,24 procent. “Dat betekent dus dat de impact vrijwel nihil is, terwijl het een maatregel is die veel weerstand oproept”, aldus Bovag. Rekening houdend met de transitie naar elektrisch vervoer zou het effect bovendien almaar kleiner worden.

Jojobeleid

RAI Vereniging zegt eerst exact te willen weten wat het effect van snelheidsbeperking is op de stikstofdepositie. “Wij moeten de maatregel immers kunnen uitleggen aan de burger”, licht Van Eijck toe. “Als wij nu kiezen voor een jojobeleid met maximumsnelheden en achteraf blijkt dat de maatregel niet voldoende was, verliest de burger het vertrouwen in de politiek. Bovendien gaan we in nabije de toekomst allemaal elektrisch rijden, dus nul uitstoot, en kunnen we alle verkeersborden weer gaan vervangen.”

Lokale hotspots

Bovag erkent dat er lokale hotspots langs (snel)wegen zijn waar de stikstofnorm wordt overschreden. Daar moet daarom iets gebeuren, onder meer in de vorm van een lokale snelheidsverlaging, “mits aangetoond wordt dat dat daar ook effectief is”. De branchevereniging bepleit gerichte, specifieke “en misschien zelfs tijdelijke” maatregelen – en niet voor generieke, landelijke ingrepen.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *